BESLUTSFÖRTECKNING

                                                                                     Nummer                                Ärendenr

Beskrivning: regeringen_svartvit                                                                                         8                                    45 - 47

 

 

 

Tjänstemannaföredragning                                          Månad och år: Augusti 2011 

Trafikavdelningen, T10

Allmänna byrån, 2

 

 

Beslutande                                                       Föredragande

Avdelningschef

Niklas Karlman

Vägingenjör
Stig Janson

 

 

…...……………....…......…........…..             …...……………....…......…........…..

 


Ärende    Datum     Dnr                               Exp.nr               Beslut


   45        31                                 503 T10      Utredning om skolväg

 

   46        31                                 504 T10      Brev angående sten vid vägombyggnad

 

   47        31                                 505 T10      Beslut om skolskjutsar

      

_____________________________________________