BESLUTSFÖRTECKNING

                                                                                     Nummer                                Ärendenr

Beskrivning: regeringen_svartvit                                                                                        10                                   54 - 61

 

 

 

Tjänstemannaföredragning                                          Månad och år: Oktober 2011 

Trafikavdelningen, T10

Allmänna byrån, 2

 

 

Beslutande                                                                                                                               Föredragande

Avdelningschef

Niklas Karlman

Stf. avdelningschef

Björn Ekblom

Vägingenjör
Stig Janson

 

…...……………....…......…........…..             …...……………....…......…........…..              …...……………....…......…........…..

 


Ärende    Datum     Dnr                               Exp.nr               Beslut


   54        12                                 591 T10      Beslut om anslutning

 

   55        25                                 627 T10      Beslut om bullervall

 

56-57      26                                 629 -           Beslut om väganslutning

                                                    630 T10     

 

   58        31                                 632 T10      Utlåtande gällande byggnadsanmälan

 

   59        31                                 633 T10      Information om vägsträcka

 

   60        31                                 634 T10      Beslut om vägbelysning

 

   61        31                                 635 T10      Beslut om anslutningar

 

                  

_____________________________________________