BESLUTSFÖRTECKNING

                                                                                     Nummer                                Ärendenr

Beskrivning: regeringen_svartvit                                                                                        11                                   62 - 65

 

 

 

Tjänstemannaföredragning                                          Månad och år: November 2011 

Trafikavdelningen, T10

Allmänna byrån, 2

 

 

Beslutande                                                                                                                               Föredragande

Avdelningschef

Niklas Karlman

Stf. avdelningschef

Björn Ekblom

Vägingenjör
Stig Janson

 

…...……………....…......…........…..             …...……………....…......…........…..              …...……………....…......…........…..

 


Ärende    Datum     Dnr                               Exp.nr               Beslut


   62          2                                 637 T10      Beslut om väganslutning

 

   63        11                                 660 T10      Beslut om väganslutning

 

   64        11                                 674 T10      Beslut om väganslutning

 

   65        18                                 678 T10      Anhållan om vägförrättning

 

_____________________________________________