BESLUTSFÖRTECKNING

                                                                                     Nummer                                Ärendenr

Beskrivning: regeringen_svartvit                                                                                        12                                       66

 

 

 

Tjänstemannaföredragning                                          Månad och år: December 2011 

Trafikavdelningen, T10

Allmänna byrån, 2

 

 

Beslutande                                                       Föredragande

Avdelningschef

Niklas Karlman

Vägingenjör
Stig Janson

 

 

…...……………....…......…........…..             …...……………....…......…........…..              …...……………....…......…........…..

 


Ärende    Datum     Dnr                               Exp.nr               Beslut


   66        13                                 728 T10      Beslut om avstängning av väg

 

_____________________________________________