BESLUTSFÖRTECKNING

                                                                                     Nummer                                Ärendenr

                                                                                         1                                         1

 

 

 

Tjänstemannaföredragning                                          Månad och år: Mars 2011 

Trafikavdelningen, T10

Allmänna byrån, 3

 

 

Beslutande                                                       Föredragande

Avdelningschef

Niklas Karlman

Tillfällig bitr. avdelningschef

Ian Bergström

 

…...……………....…......…........…..             …...……………....…......…........…..              …...……………....…......…........…..


Ärende    Datum     Dnr                               Exp.nr               Beslut


     1        23                                 157 T10      Brev angående frågor/svar om busstrafik                                               

__________________________________________________