BESLUTSFÖRTECKNING

                                                                                     Nummer                                Ärendenr

                                                                                         3                                      3 - 4

 

 

 

Tjänstemannaföredragning                                          Månad och år: Augusti 2011 

Trafikavdelningen, T10

Allmänna byrån, 3

 

 

Beslutande                                                       Föredragande

Avdelningschef

Niklas Karlman

Bro- och hamningenjör

Ian Bergström

 

…...……………....…......…........…..             …...……………....…......…........…..              …...……………....…......…........…..


Ärende    Datum     Dnr                               Exp.nr               Beslut


  3-4        23                                 480 -           Indexjustering av hyresnivå

                                                    481 T10     

__________________________________________________