BESLUTSFÖRTECKNING

                                                                                     Nummer                                Ärendenr

                                                                                         4                                         5

 

 

 

Tjänstemannaföredragning                                          Månad och år: Oktober 2011 

Trafikavdelningen, T10

Allmänna byrån, 3

 

 

Beslutande                                                       Föredragande

Stf. avdelningschef

Björn Ekblom

Bro- och hamningenjör

Ian Bergström

 

…...……………....…......…........…..             …...……………....…......…........…..              …...……………....…......…........…..


Ärende    Datum     Dnr                               Exp.nr               Beslut


     5        24                                 622 T10      Utlåtande om utställda gaturitningar

                                                                      

__________________________________________________