BESLUTSFÖRTECKNING

                                                                                     Nummer                                Ärendenr

                                                                                         1                                      1 - 2

 

 

 

Tjänstemannaföredragning                                          Månad och år: November 2011 

Trafikavdelningen, T10

Allmänna byrån, 4

 

 

Beslutande                                                       Föredragande

Avdelningschef

Niklas Karlman

Rederichef

Kaj Jansson

 

…...……………....…......…........…..             …...……………....…......…........…..              …...……………....…......…........…..


Ärende    Datum     Dnr                               Exp.nr               Beslut


     1        25                                 684 T10      Brev om bemanning på m/s Skarven

 

     2        28                                 687 T10      Brev om bemanning på m/s Skarven

 

______________________________________________