BESLUTSFÖRTECKNING

                                                                                     Nummer                                Ärendenr

                                                                                         2                                         2

 

 

 

Tjänstemannaföredragning                                          Månad och år: Juni 2011

Trafikavdelningen, T10

Allmänna byrån, 5

 

 

Beslutande                                                       Föredragande

Avdelningschef

Niklas Karlman

Vägingenjör

Stig Janson

 

…...……………....…......…........…..             …...……………....…......…........…..              …...……………....…......…........…..


Ärende    Datum     Dnr                               Exp.nr               Beslut


     2        27                                 381 T10      Beslut om bilskada

 

__________________________________