BESLUTSFÖRTECKNING

                                                                                     Nummer                                Ärendenr

                                                                                                                                      1                                      1

 

                                                                                                                                             

 

Tjänstemannabeslut                                                       Månad och år: Oktober 2011

Trafikavdelningen, T10

Allmänna byrån, 6

 

 

Beslutande

Sjötrafikchef

Bo Karlsson

 

…...……………....…......…........…..             …...……………....…......…........…..              …...……………....…......…........…..


Ärende    Datum     Dnr                               Exp.nr               Beslut


     1          6                                 585 T10      Begäran om återbetalning av biljettavgift

______________________________________________