BESLUTSFÖRTECKNING

                                                                                     Nummer                                Ärendenr

                                                                                         2                                         2

 

 

 

Tjänstemannaföredragning                                          Månad och år: Februari 2011 

Trafikavdelningen, T10
Allmänna byrån, 6

 

 

Beslutande                                                       Föredragande

Avdelningschef

Niklas Karlman

Sjötrafikchef
Bo Karlsson

 

 

 

…...……………....…......…........…..             …...……………....…......…........…..              …...……………....…......…........…..


Ärende    Datum     Dnr                               Exp.nr               Beslut


     2          3                                 67 T10        Beslut om bilskada

 

______________________________________________