BESLUTSFÖRTECKNING

                                                                                     Nummer                                Ärendenr

                                                                                         3                                         3

 

 

 

Tjänstemannaföredragning                                          Månad och år: Mars 2011 

Trafikavdelningen, T10
Allmänna byrån, 6

 

 

Beslutande                                                       Föredragande

Avdelningschef

Niklas Karlman

Sjötrafikchef
Bo Karlsson

 

 

 

…...……………....…......…........…..             …...……………....…......…........…..              …...……………....…......…........…..


Ärende    Datum     Dnr                               Exp.nr               Beslut


     3        31                                 181 T10      Anhållan om komplettering om godkännande av system för personlistor

 

______________________________________________