BESLUTSFÖRTECKNING

                                                                                     Nummer                                Ärendenr

                                                                                         4                                      4 - 5

 

 

 

Tjänstemannaföredragning                                          Månad och år: April 2011 

Trafikavdelningen, T10
Allmänna byrån, 6

 

 

Beslutande                                                       Föredragande

Stf. avdelningschef

Björn Ekblom

Sjötrafikchef
Bo Karlsson

 

 

 

…...……………....…......…........…..             …...……………....…......…........…..              …...……………....…......…........…..


Ärende    Datum     Dnr                               Exp.nr               Beslut


     4          4                                 194 T10      Beslut om ersättning

 

     5          4                                 196 T10      Beslut om ersättning

 

______________________________________________