BESLUTSFÖRTECKNING

                                                                                     Nummer                                Ärendenr

                                                                                         5                                      6 - 7

 

 

 

Tjänstemannaföredragning                                          Månad och år: Maj 2011 

Trafikavdelningen, T10
Allmänna byrån, 6

 

 

Beslutande                                                       Föredragande

Avdelningschef

Niklas Karlman

Sjötrafikchef
Bo Karlsson

 

 

 

…...……………....…......…........…..             …...……………....…......…........…..              …...……………....…......…........…..


Ärende    Datum     Dnr                               Exp.nr               Beslut


     6        27                                 323 T10      Beslut om bilskada

 

     7        30                                 325 T10      Brev om nyttjande av bro

______________________________________________