BESLUTSFÖRTECKNING

                                                                                     Nummer                                Ärendenr

                                                                                         6                                      8 - 9

 

 

 

Tjänstemannaföredragning                                          Månad och år: Juni 2011 

Trafikavdelningen, T10
Allmänna byrån, 6

 

 

Beslutande                                                       Föredragande

Avdelningschef

Niklas Karlman

Sjötrafikchef
Bo Karlsson

Vägingenjör

Stig Janson

 

 

…...……………....…......…........…..             …...……………....…......…........…..              …...……………....…......…........…..


Ärende    Datum     Dnr                               Exp.nr               Beslut


     8        23                                 379 T10      Beslut om bilskada

 

     9        29                                 394 T10      Beslut om bilskada

______________________________________________