BESLUTSFÖRTECKNING

                                                                                     Nummer                                Ärendenr

                                                                                         7                                    10 - 11

 

 

 

Tjänstemannaföredragning                                          Månad och år: Augusti 2011 

Trafikavdelningen, T10
Allmänna byrån, 6

 

 

Beslutande                                                       Föredragande

Avdelningschef

Niklas Karlman

Sjötrafikchef
Bo Karlsson

 

 

 

…...……………....…......…........…..             …...……………....…......…........…..              …...……………....…......…........…..


Ärende    Datum     Dnr                               Exp.nr               Beslut


   10          8                                 440 T10      Beslut om bilskada

 

   11        22                                 473 T10      Beslut om motorcykelskada

______________________________________________