BESLUTSFÖRTECKNING

                                                                                     Nummer                                Ärendenr

                                                                                         8                                    12 - 15

 

 

 

Tjänstemannaföredragning                                          Månad och år: September 2011 

Trafikavdelningen, T10
Allmänna byrån, 6

 

 

Beslutande                                                       Föredragande

Avdelningschef

Niklas Karlman

Sjötrafikchef
Bo Karlsson

 

 

 

…...……………....…......…........…..             …...……………....…......…........…..              …...……………....…......…........…..


Ärende    Datum     Dnr                               Exp.nr               Beslut


12-13        8                                 526 -           Beslut om bilskada

                                                    527 T10

 

   14        16                                 544 T10      Beslut om bilskada

 

   15        16                                 545 T10      Beslut om båtskada

______________________________________________