BESLUTSFÖRTECKNING

                                                                                     Nummer                                Ärendenr

                                                                                         9                                        16

 

 

 

Tjänstemannaföredragning                                          Månad och år: Oktober 2011 

Trafikavdelningen, T10
Allmänna byrån, 6

 

 

Beslutande                                                       Föredragande

Stf. avdelningschef

Björn Ekblom

Sjötrafikchef
Bo Karlsson

 

 

 

…...……………....…......…........…..             …...……………....…......…........…..              …...……………....…......…........…..


Ärende    Datum     Dnr                               Exp.nr               Beslut


   16        24                                 621 T10      Återbetalning av biljettavgifter

______________________________________________