BESLUTSFÖRTECKNING

                                                                                     Nummer                                Ärendenr

                                                                                        10                                   17 - 19

 

 

 

Tjänstemannaföredragning                                          Månad och år: November 2011 

Trafikavdelningen, T10
Allmänna byrån, 6

 

 

Beslutande                                                                                                                                 Föredragande

Avdelningschef

Niklas Karlman

Stf. avdelningschef

Björn Ekblom

Sjötrafikchef
Bo Karlsson

 

 

…...……………....…......…........…..             …...……………....…......…........…..              …...……………....…......…........…..


Ärende    Datum     Dnr                               Exp.nr               Beslut


   17        15                                 663 T10      Beslut om bilskada

 

   18        22                                 680 T10      Anhållan om undantagslov

 

   19        25                                 685 T10      Beslut om bilskada

______________________________________________