BESLUTSFÖRTECKNING

                                                                                     Nummer                                Ärendenr

                                                                                         1                                     1 - 17

 

 

 

Tjänstemannaföredragning                                          Månad och år: Januari 2011 

Trafikavdelningen

Allmänna byrån, 7

 

 

Beslutande                                                       Föredragande

Avdelningschef

Niklas Karlman

Bokningschef

Katarina Norrgård

 

 

…...……………....…......…........…..             …...……………....…......…........…..              …...……………....…......…........…..


Ärende    Datum     Dnr                               Exp.nr               Beslut


  1-4        14                                 15 -             Beslut om bokningsrätt

                                                    18 T10

 

5-13        17                                 19 -             Beslut om förtur

                                                    27 T10

 

   14        28                                 59 T10        Beslut om bokningsrätt

 

   15        28                                 60 T10        Beslut om förtur

 

16-17      28                                 61 -             Beslut om bokningsrätt

                                                    62 T10

                                                                                                ______________________________________________