BESLUTSFÖRTECKNING

                                                                                     Nummer                                Ärendenr

                                                                                         3                                    15 - 25

 

 

 

Tjänstemannaföredragning                                          Månad och år: Mars 2011

Trafikavdelningen, T10

Allmänna byrån, 1

 

 

Beslutande                                                       Föredragande

Avdelningschef

Niklas Karlman

Trafikingenjör

Björn Ekblom

 

 

…...……………....…......…........…..             …...……………....…......…........…..              …...……………....…......…........…..


Ärende    Datum     Dnr                               Exp.nr               Beslut


   15          3                                 125 T10      Beslut om att arrangera kanonloppet

 

   16        14                                 137 T10      Beslut om specialtransport

                       

   17        14                                 142 T10      Beslut om ledningsdragning

 

   18        23                                 156 T10      Beslut om ledningsdragning

 

   19        24                                 161 T10      Beslut om specialtransporter

 

   20        24                                 163 T10      Beslut om ledningsdragning

 

   21        28                                 169 T10      Beslut om ledningsdragning

 

   22        28                                 175 T10      Beslut om specialtransporter

 

   23        29                                 176 T10      Beslut om tillfällig skyltning

 

24-25      30                                 179 -           Beslut om specialtransporter

                                                    180 T10     

 

______________________________________________