BESLUTSFÖRTECKNING

                                                                                     Nummer                                Ärendenr

                                                                                         5                                        39

 

 

 

Tjänstemannaföredragning                                          Månad och år: Augusti 2011 

Trafikavdelningen

Allmänna byrån, 7

 

 

Beslutande                                                       Föredragande

Stf. avdelningschef

Björn Ekblom

Bokningschef

Katarina Norrgård

 

 

…...……………....…......…........…..             …...……………....…......…........…..              …...……………....…......…........…..


Ärende    Datum     Dnr                               Exp.nr               Beslut


   39        30                                 498 T10      Beslut om bokningsrätt

                                                                                                                                                ______________________________________________