BESLUTSFÖRTECKNING

                                                                                     Nummer                                Ärendenr

                                                                                         6                                    40 - 51

 

 

 

Tjänstemannaföredragning                                          Månad och år: December 2011 

Trafikavdelningen

Allmänna byrån, 7

 

 

Beslutande                                                                                                                                 Föredragande

Avdelningschef

Niklas Karlman

Stf. avdelningschef

Björn Ekblom

Bokningschef

Katarina Norrgård

 

…...……………....…......…........…..             …...……………....…......…........…..              …...……………....…......…........…..


Ärende    Datum     Dnr                               Exp.nr               Beslut


40-44      15                                 730 -           Beslut om förtur

                                                    734 T10

 

45-51      30                                 771 -           Beslut om förtur

                                                    777 T10

                                                                                                                                                ______________________________________________