BESLUTSFÖRTECKNING

                                                                                     Nummer                                Ärendenr

                                                                                         1                                         1

 

 

 

Tjänstemannaföredragning                                          Månad och år: Oktober 2011

Trafikavdelningen, T10

Allmänna byrån, 8

 

 

Beslutande                                                       Föredragande

Avdelningschef
Niklas Karlman

Projekteringsingenjör

Ulf Lustig

 

…...……………....…......…........…..             …...……………....…......…........…..              …...……………....…......…........…..

Föredragande


Ärende    Datum     Dnr                               Exp.nr               Beslut


     1        17                                 603 T10      Utlåtande angående trumöppning

                                                                      

______________________________________________