PROTOKOLL

                                                                                     Nummer                         Sammanträdesdatum

                                                                                                 17                                 26.5.2015

 

 

 

Protokoll fört vid enskild föredragning

Infrastrukturavdelningen

Allmänna byrån, I1

 

 

Beslutande                                                       Föredragande                                      Justerat

Minister

Wille Valve

Inspektör

Andreas Nyberg

Omedelbart

 

…...……………....…......…........…..             …...……………....…......…........…..


Ärende/Dnr/Exp.                             Beslut


Nr 35

Utlåtande över utställt planförslag för fastigheterna 3:39, 3:42, 3:44 och del av fastigheten 3:50 i Möckelö by, Jomala

ÅLR 2015/4771

319 I1

Landskapsregeringen har begärt utlåtande över det utställda planförslaget från trafikbyrån, miljöbyrån och museibyrån. Inga anmärkningar mot det utställda planförslaget har inkommit. Trafikbyrån har dock framfört att flyttningen av infarten till det nya området kräver landskapsregeringens skriftliga godkännande vilket görs på en skild ansökan.

 

_______________________________________________