PROTOKOLL

                                                                                     Nummer                         Sammanträdesdatum

                                                                                                 43                                  1.6.2015

 

 

 

Protokoll fört vid enskild föredragning

Infrastrukturavdelningen

Trafikbyrån

 

 

Beslutande                                                       Föredragande                                      Justerat

Minister
Veronica Thörnroos

Upphandlare
Sten Schauman

Omedelbart

 

…...……………....…......…........…..             …...……………....…......…........…..


Ärende/Dnr/Exp.                             Beslut


Nr 33

Extra färjtur Degerby-Svinö 15.7.2015

ÅLR 2015/6315

329 I1

Näringsombudet för Föglö kommun har ansökt om en extra tur med Skarven onsdag 15 juli 2015 från Degerby mellan klockan 00:30 och 01:00 för att deltagare i skutträffen från fasta Ålands sida kunde delta i evenemanget sent på kvällen.

 

Driftsentreprenören Ansgar Ab åtar sig att köra turen utan tilläggskostnad. Således förorsakas endast bunkerkostnader för turen.

 

Beslöts att bevilja extra tur onsdagen den 15 juli 2015 klockan 00:30 från Degerby med retur från Svinö genast efter ankomst (ca 01:00).

 

Kostnaderna påförs anslag 75010.

______________________________________________