PROTOKOLL

                                                                                     Nummer                         Sammanträdesdatum

                                                                                                 44                                  2.6.2015

 

 

 

Protokoll fört vid enskild föredragning

Infrastrukturavdelningen

Trafikbyrån                                                                                                                                 

 

Beslutande                                                       Föredragande                                      Justerat

Minister

Veronica Thörnroos

Projektledare

Ian Bergström

Omedelbart

 

…...……………....…......…........…..             …...……………....…......…........…..


Ärende/Dnr/Exp.                             Beslut


Nr 34

Deltagande i Interreg Central Baltic programme 2014-2020 ” Archipelago and Islands sub-programme”

ÅLR 2015/1144

EU:s program INTERREG Central Baltic 2014-2020 finansierar samarbeten mellan delar av Sverige, Finland (med Åland),

Estland och Lettland. Ett av programmets mål är att uppnå goda förbindelser inom regionen genom att förbättra infrastruktur.

 

Sjöfartsverket i Sverige (Swedish maritime administration), Stockholms läns landsting, Sjöblick AB och Ålands landskapsregerings gemensamma projekt ADAPT har godkänts i steg 1 och gått vidare till steg 2 i ansökningsprocessen. I steg två har projektplan samt detaljerad budget tagits fram.

 

Ålands landskapsregering kommer att underteckna medfinansieringsavtal ” Co-financing statement” där Sjöfartsverket i Sverige är projektägare för deltagande i ADAPT Interreg Central Baltic projekt  vars självfinansieringen är 25% och EU finansieringen är 75%. Ansökan för steg 2 skall vara inlämnad 5.6.2015.

 

Assuring Depth of fairways for archipelago public transportation. Lead partner of the project is Swedish Maritime Administration (SMA). Ålands landskapsregering is a project partner mainly focusing on short route issues. Identified investment and project costs within the project are estimated to € 747.179.

 

 

_______________________________________________


Bilaga I115E44