PROTOKOLL

                                                                                     Nummer                         Sammanträdesdatum

                                                                                                 45                                  3.6.2015

 

 

 

Protokoll fört vid enskild föredragning

Infrastrukturavdelningen

Trafikbyrån                                                                                                                                 

 

Beslutande                                                       Föredragande                                      Justerat

Minister

Veronica Thörnroos

Trafikingenjör

Elin Lindfors

Omedelbart

 

…...……………....…......…........…..             …...……………....…......…........…..


Ärende/Dnr/Exp.                             Beslut


Nr 35

Stabiliseringsfräsning 2015, grupp 2

ÅLR 2015/3759

 

Beslöt att begära in anbud på Stabiliseringsfräsning grupp 2

för landsvägarna nr 410, 620, 670 och 50 samt bygdeväg nr 624 i Finströms, Saltviks, Sunds och Vårdö kommuner enligt anbudsförfrågan daterad 1.6.2015.

 

Anbudsbegäran annonseras i lokala tidningar och på landskapsregeringens webplats.

 

Anbudsförfrågan med bilagor tecknades för kännedom.

 

_______________________________________________