PROTOKOLL

                                                                                     Nummer                         Sammanträdesdatum

                                                                                         9                                  26.3.2015

 

 

 

Protokoll fört vid pleniföredragning

Trafikavdelningen

Trafikbyrån

 

 

Närvarande                                                      Frånvarande                                                     Justerat

CG - RN - VT - CA - FK - JE - WV                                                                Omedelbart

 

Ordförande                                                      Föredragande                                      Protokollförare

L a n t r å d
Camilla Gunell

Minister
Veronica Thörnroos

Projektledare

Ian Bergström

 

…...……………....…......…........…..             …...……………....…......…........…..              …...……………....…......…........…..


Ärende/Dnr/Exp.                             Beslut


Nr 12

Kollektivtrafikutredningen 2014

ÅLR 2015/2242

Landskapsregeringen beslöt att anteckna Kollektivtrafikutredingen 2014 som innehåller styrgruppensrapport, daterad 12/12 2014 och referensgruppen tillägg, daterat 15/01 2015, till kännedom. Kollektivtrafikutredningen biläggs beslutet i Bilaga I215P09.

 

­______________________________________________


Bilaga I215P09