PROTOKOLL

                                                                                     Nummer                         Sammanträdesdatum

                                                                                                  6                                  26.5.2015

 

 

 

Protokoll fört vid enskild föredragning

Infrastrukturavdelningen

Produktionsbyrån

 

 

Beslutande                                                       Föredragande                                      Justerat

Minister
Veronica Thörnroos

Ledande vägmästare

Thomas Idman

Omedelbart

 

…...……………....…......…........…..             …...……………....…......…........…..


Ärende/Dnr/Exp.                             Beslut


Nr 7

Inköp av krossgrus september 2015 – augusti 2016

ÅLR 2015/6151

Beslöt att begära in anbud för inköp av krossgrus september 2015 – augusti 2016 enligt anbudsförfrågan daterad den 26.5.2015. Det beräknade värdet för upphandlingen överstiger inte det av Europeiska kommissionen fastställda tröskelvärdet om 207 000 euro vilket medför att upphandlingen genomförs enligt ÅFS 2006/41. I enlighet med 4 § i landskapsregerings beslut (ÅFS 2006/41) sker upphandlingen genom ett öppet förfarande.

 

Nr 8

Upphandling av väglinjemålning

ÅLR 2015/6152

Beslöt att begära in anbud för väglinjemålning av Solbergsrondellen och Godbyvägen, enligt anbudsförfrågan daterad den 26.5.2015. Det beräknade värdet för upphandlingen överstiger inte det av Europeiska kommissionen fastställda tröskelvärdet om 207 000 euro vilket medför att upphandlingen genomförs enligt ÅFS 2006/41. I enlighet med 4 § i landskapsregerings beslut (ÅFS 2006/41) sker upphandlingen genom ett öppet förfarande.

 

Kostnaderna påförs anslag 87200.

_______________________________________________