PROTOKOLL

                                                                                     Nummer                         Sammanträdesdatum

                                                                                                  7                                  26.5.2015

 

 

 

Protokoll fört vid enskild föredragning

Utbildnings- och kulturavdelningen

Utbildningsbyrån, U2

 

 

Beslutande                                                       Föredragande                                      Justerat

Minister
Johan Ehn

Byråchef
Elisabeth Storfors

Omedelbart

 

…...……………....…......…........…..             …...……………....…......…........…..


Ärende/Dnr/Exp.                             Beslut


Nr 15

Utredning av möjlighet för Åland att
bli provort för Högskoleprovet

ÅLR 2015/4062

48 U2

Ålands landskapsregering har blivit uppmärksamgjord på att Stockholms universitet avser att från och med hösten 2015 upphöra med arrangemanget av högskoleprovet på Åland.

 

Med tanke på Ålands enspråkigt svenska status och behov av svensk högskoleutbildning anhåller Ålands landskapsregering om att Universitets- och högskolerådet ska möjliggöra avläggande av högskoleprovet på Åland från och med hösten 2015.

 

Nr 16

En flexibel grundskola i skärgårdsmiljö

ÅLR 2015/6289

 

Beslöts bordlägga ärendet.

 

Nr 17

Uppdrag att anordna sysselsättningsfrämjande
utbildning inom byggbranschen

ÅLR 2015/3485

49 U2

Beslöts ge Ålands gymnasium i uppdrag att planera och arrangera en ca 20 studieveckors sysselsättningsfrämjande utbildning inom byggbranschen under läsåret 2015-2016. Ålands gymnasium ombeds att inom juni månad inkomma med förslag till upplägg, antal studieplatser samt en kostnadsberäkning för utbildningen. Kostnaderna för utbildningen påförs BM 46.19.06, Sysselsättningsfrämjande utbildning.

 

Utbildningen är en kompletteringsutbildning och ger den studerande teoretiska och praktiska kunskaper inom ämnesområdena murning och rappning.

 

Utbildningen kan upphandlas från annan utbildningsarrangör. 

Målgruppen är arbetslösa arbetssökande personer inregistrerade vid Ålands arbetsmarknads- och studiemyndighet (Ams) och införsäkrade vid Folkpensionsanstalten. Antagningen sker i samarbete med Ams.

 

 

Nr 18

Uppdrag att anordna sysselsättningsfrämjande
utbildning inom restaurang- och cafébranschen

ÅLR 2015/3484

50 U2

Beslöts ge Ålands gymnasium i uppdrag att arrangera en ca 3 veckor lång sysselsättningsfrämjande utbildning inom restaurang och cafébranschen våren 2016 i enlighet med tidigare upplägg.

Ålands gymnasium ombeds att inom juni månad inkomma med ett förslag till upplägg, antal studieplatser samt ett kostnadsförslag för utbildningen. Kostnaderna för utbildningen påförs BM 46.19.06, Sysselsättningsfrämjande utbildning.

 

Målsättningen är att ge grundläggande kunskaper inom servering och matlagning samt kompetens för hygienpass och serveringspass.

Målgruppen är arbetslösa arbetssökande personer inregistrerade vid Ålands arbetsmarknads- och studiemyndighet (Ams) och införsäkrade vid Folkpensionsanstalten. Antagningen sker i samarbete med Ams.

______________________________________