PROTOKOLL

                                                                                     Nummer                         Sammanträdesdatum

                                                                                         1                                  23.4.2015

 

 

 

Protokoll fört vid pleniföredragning

Utbildnings- och kulturavdelningen

Utbildningsbyrån

 

 

Närvarande                                                      Frånvarande                                                     Justerat

CG - RN - VT - CA - FK - JE - WV                                                                Omedelbart

 

Ordförande                                                      Föredragande                                      Protokollförare

Camilla Gunell

Johan Ehn

Elisabeth Storfors

 

…...……………....…......…........…..             …...……………....…......…........…..              …...……………....…......…........…..


Ärende/Dnr/Exp.                             Beslut


Nr 1
Landskapsregeringens meddelande till lagtinget

angående utbildningspolitik

ÅLR 2014/2526

37 U2

Beslöts överföra Utbildningsdelegationens ”Förslag till utbildningspolitiskt program – Kompetens 2025” till Ålands lagting som bilaga i meddelande nr 2/2014-2015.

_____________________________________________