BESLUTSFÖRTECKNING

                                                                                     Nummer                                Ärendenr

                                                                                                                                      4                                   77-87

 

                                                                                                                                             

 

Tjänstemannabeslut                                                       Månad och år: april 2015

Utbildnings- och kulturavdelningen

Museibyrån

 

 

Beslutande                                                       Föredragande                                                   Föredragande

Landskapsantikvarie                     Överantikvarie                               Vik. överantikvarie
Viveka Löndahl                            Marita Karlsson                             Alexandra Strömberg

 

…...……………....…......…........…..             …...……………....…......…........…..              …...……………....…......…........…..

 

Föredragande                                                   Föredragande

Överantikvarie                               Konstintendent

Elisabeth Palamarz                        Susanne Procopé Ilmonen

 

………………………………………            ………………………………………


Ärende    Datum     Dnr                               Exp.nr               Beslut


77          1.4                                 84 U4         Utlåtande (MK)

 

78          1.4                                 85 U4         Tillstånd (MK)

 

79          8.4                                 87 U4         Fullmakt (AS)

 

80        13.4                                 88 U4         Utlåtande (EP)

 

81        14.4                                 89 U4         Utlåtande (AS)

 

82        15.4                                 90 U4         Utlåtande (EP)

 

83        16.4                                 91 U4         Verksamhetsplan o. –berättelse (SPI)

 

84        17.4                                 92 U4         Utlåtande (EP)

 

85        17.4                                 94 U4         Utlåtande (AS)

 

86        28.4                                 95 U4         Yttrande (EP)

 

87        29.4                                 97 U4         Utlåtande (AS)