Ålands författningssamling (pdf-format)
 
Vill du prenumerera på Ålands författningssamling gå in på sidan Prenumerera på Ålands författningssamling och beställ din prenumeration. Då får du ett e-post meddelande när nya författningar läggs ut.
 
 
 

Ålands författningssamling 2015
ÅFS 2015/30
LANDSKAPSFÖRORDNING om ändring av landskapsförordningen om fordons konstruktion, utrustning, skick, användning och belastning
ÅFS 2015:29
ÅLANDS LANDSKAPSREGERINGS BESLUT angående fastställelse av vissa formulär för lagtingsval och kommunalval
ÅFS 2015/27
LANDSKAPSFÖRORDNING om ändring av landskapsförordningen om tillämpning i landskapet Åland av vissa riksförfattningar rörande åtgärder mot förorening av luften
ÅFS 2015:26
ÅLANDS LANDSKAPSREGERINGS BESLUT om fördelning av samfunds och samfällda förmåners kommunalskatt mellan kommunerna
ÅFS 2015:25
LANDSKAPSLAG om lagtingsledamöternas arvoden och kostnadsersättningar
ÅFS 2015:24
LANDSKAPSLAG om kompensation till kommunerna för sjukdomskostnadsavdraget 2014 och 2015
ÅFS 2015/23
LANDSKAPSLAG om ändring av kommunalskattelagen för landskapet Åland
ÅFS 2015/22
LANDSKAPSLAG om ändring av 2 och 5 §§ landskapslagen om kontroll av brottslig bakgrund hos personer som skall arbeta med barn
ÅFS 2015/21
LANDSKAPSLAG om ändring av 5 § landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av barnskyddslagen
ÅFS 2015/20
LANDSKAPSLAG om ändring av 2 § landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om socialvård
ÅFS 2015/19
LANDSKAPSLAG om ändring av 3 § landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av lagen om privat socialservice
ÅFS 2015:18
LANDSKAPSLAG om tillämpning i landskapet Åland av familjevårdarlagen
ÅFS 2015/17
LANDSKAPSFÖRORDNING om ändring av landskapsförordningen om tillämpning i landskapet Åland av vissa riksförfattningar rörande åtgärder mot förorening av luften
ÅFS 2015:16
LANDSKAPSFÖRORDNING om tillämpning på Åland av vissa riksbetämmelser om avfallsförbränning
ÅFS 2015/15
LANDSKAPSFÖRORDNING om ändring av landskapsförordningen om miljöskydd
ÅFS 2015/14
LANDSKAPSLAG om ändring av landskapslagen om miljöskydd
ÅFS 2015:13
ÅLANDS LANDSKAPSREGERINGS BESLUT om sotningsavgifter
ÅFS 2015:12
REPUBLIKENS PRESIDENTS FÖRORDNING om skötseln på Åland av vissa förvaltningsuppgifter som gäller gränsöverskridande hälso- och sjukvård
ÅFS 2015/11
LANDSKAPSLAG om temporär ändring av landskapslagen om landskapets finansförvaltning
ÅFS 2015:10
ÅLANDS LAGTINGS BESLUT om antagande av första tilläggsbudget för år 2015
ÅFS 2015:9
ÅLANDS LAGTINGS BESLUT om antagande av tredje tilläggsbudget för år 2014
ÅFS 2015:8
ÅLANDS LAGTINGS BESLUT om antagande av första tilläggsbudget för år 2014
ÅFS 2015:7
LANDSKAPSFÖRORDNING om producentansvar
ÅFS 2015:6
LANDSKAPSFÖRORDNING om ombudsmannanämnden
ÅFS 2015:5
LANDSKAPSFÖRORDNING om Ålands byggbestämmelsesamling
ÅFS 2015:4
LANDSKAPSLAG om tillämpning på Åland av lagen om allmänt bostadsbidrag
ÅFS 2015/3
LANDSKAPSFÖRORDNING om ändring av 2 § landskapsförordningen om verkställighet av landskapets budget
ÅFS 2015/2
LANDSKAPSLAG om ändring av landskapslagen om lagtingsval och kommunalval
ÅFs 2015:1
ÅLANDS LAGTINGS BESLUT om antagande av budget för landskapet Åland år 2015