Ålands landskapsregerings kontaktuppgifter


Besöksadress:
Självstyrelsegården, Strandgatan 37


Postadress:
Ålands landskapsregering
PB 1060
AX-22111 MARIEHAMN, ÅLAND

Telefonnummer till växeln: +358 (0)18 25 000
Faxnummer till växeln:       +358 (0)18 19 155

Öppethållningstider 22.6.2015 - 14.8.2015
Dörrarna är öppna måndag-fredag kl 09.00 - 15.00.
Övriga tider kommer dörrarna att vara låsta och växeln kommer att vara stängd. Den personal som finns på plats övriga tider kan nås på direktnummer.
 
Öppethållningstider 17.8.2015 - 21.6.2016
Dörrarna är öppna måndag-fredag kl. 08.00 – 16.15.


Registraturen
, till vilken alla inkommande handlingar skall lämnas, är öppen under samma tid. 


Kassan är öppen:

-sommartid (1 juni - 31 augusti) måndag-fredag kl. 09.00 – 15.00.
-vintertid (1 september - 31 maj) måndag-fredag kl. 09.00 – 15.30.
 
 
Faktureringsuppgifter se finansavdelningens kontaktuppgifter
 

På respektive avdelnings eller byrås sidor hittar du information om direkta telefonnummer och e-postadresser under rubriken kontaktuppgifter i menyn till vänster.
 
Skriftlig kommunikation med Ålands landskapsregering (e-post, vanlig post eller fax) blir allmän handling och kan komma att diarieföras. Känslig information ska inte sändas per e-post eftersom e-postmeddelanden skickas i klartext (dvs. inte krypterade).
 
E-post till registrator@regeringen.ax kommer till vår registratur. Myndighetens personal har e-postadresser enligt följande: fornamn.efternamn@regeringen.ax
 
På webbplatsen skrivs e-postadresserna ut som fornamn.efternamn[at]regeringen.ax för att undvika onödig skräppost. Innan du skickar iväg e-posten måste [at] ändras till @.

Vill du vara säker på att din e-post registreras, adressera den till registrator@regeringen.ax

Observera att tjänstebrev bör ställas till Ålands landskapsregering, inte till enskild tjänsteman.

 

 
Sök i landskapsregeringen:
  
Det här arbetar avdelningarna med.

Sök ämnesord