Allmänt om landskapsregeringens avdelningar

Landskapsregeringens allmänna förvaltning består av sex avdelningar, dessutom finns det en lagberedning. Varje avdelning består av en eller flere byråer och svarar inom sitt förvaltningsområde dels för beredningen av ärenden, dels för förvaltningens verksamhet.Varje byrå kan dessutom bestå av olika enheter.

Revisionsbyrån, som är fristående från den allmänna förvaltningen , sköter den interna revisionen och rapporterar direkt till Ålands landskapsregering förutom till dem som granskats.

Landskapsregeringen har antagit en miljöpolicy för den interna verksamheten vid allmänna förvaltningen. Införandet av ett miljöledningssystem syftar till att minska landskapsregeringens negativa miljöpåverkan.

Via menyn i vänstra kanten kommer du direkt till avdelningarnas och revisionsbyråns egna hemsidor. Där finns aktuell information om avdelningarnas uppgifter och verksamhetsområden. Respektive avdelnings verksamhetsområde framgår i allmänhet redan av avdelningsnamnet.
 
 Landskapsregeringens organisation 2015
 
 
Organisationsschema-2015-01-07.pdf Landskapsregeringens organisation 2015 (pdf som öppnas i nytt fönster)