Här hittar du landskapsregeringens blanketter
 

 
NYHET!
 
En del av landskapsregeringens blanketter kan fyllas i som digitala formulär.
 
 

Sortering: 
Affärsplan bilaga till investeringsstöd till lantbruk.pdf   Affärsplan bilaga till investeringsstöd till lantbruk.pdf
Affärsplanen är bilaga till ansökan om ivesteringsstöd till lantbruket och startstöd
Kontaktperson: Leif franzell och Siv Eliasson Myllykoski
Ansökan - Sommarjobbsansökan, Museibyrån   Ansökan - Sommarjobbsansökan, Museibyrån
Kontaktperson: Silvana Fagerholm-Sjöblom
Ansökan om transporttillstånd 28_5_2015.pdf   Ansökan om transporttillstånd 28_5_2015.pdf
Den här ansökan kan göras elektroniskt. Använd länken högst upp på sidan för att komma till sidan med digitala formulär. /// /// /// Ansökan om undantag från bestämmelser om största tillåtna bredd, längd, höld, bruttovikt, axel/boggittryck
Kontaktperson: Trafikingenjör Björn Ekblom,
tfn +358 (0)18 25 161
Instruktioner
Ansökan till nordisk utbytestjänstgöring   Ansökan till nordisk utbytestjänstgöring
Kontaktperson: Personalsekreterare Sarah Holmberg, tel. +358 (0)18 25192
Avbytare - Ersättning för privat företagare 2015.xls   Avbytare - Ersättning för privat företagare 2015.xls
Kontaktperson: Annette Loumann, ledande avbytare, tel. 25273
Blankett sammanställning av offerter bilaga till ansökan om inv stöd till lantbruket.pdf   Blankett sammanställning av offerter bilaga till ansökan om inv stöd till lantbruket.pdf
Sökande skall lämna in en sammanställning av offerter på inv eller delar av projekt som överstiger 10 000 euro. Tre offerter per kostnadstyp.
Kontaktperson: Leif Franzell och Siv Eliasson-Myllykoski
Bostads - BO 3 Ansökan om understöd för reparation av pensionärers bostad   Bostads - BO 3 Ansökan om understöd för reparation av pensionärers bostad
Blankett för ansökan om understöd för reparation av ålderspensionärs/handikappads egen bostad. /// /// /// Den här ansökan kan göras elektroniskt. Använd länken högst upp på sidan för att komma till sidan med digitala formulär.
Kontaktperson: Bostadslåneinspektör Sten Eriksson, tel. +358 (0)18 25182
Bostads - BO 3 Villkor reparationsunderstöd_pensionärsbostad_2013.pdf   Bostads - BO 3 Villkor reparationsunderstöd_pensionärsbostad_2013.pdf
understöd för reparation av egen bostad villkor 2013 Avsedda för penionärers bostäder
Kontaktperson: Bostadslåneinspektör Sten Eriksson, tel. 018 25182
Bostads - BO 4 Ansökan om understöd för att avlägsna sanitär olägenheter   Bostads - BO 4 Ansökan om understöd för att avlägsna sanitär olägenheter
Understöd för reparationer och andra åtgärder för att avlägsna sanitära olägenheter i egen stadigvarande bostad. /// /// /// Den här ansökan kan göras elektroniskt. Använd länken högst upp på sidan för att komma till sidan med digitala formulär.
Kontaktperson: Bostadslåneinspektör Sten Eriksson, tel. +358 18 25182
Bostads - BO 4 Villkor för att avlägsna sanitära olägenheter   Bostads - BO 4 Villkor för att avlägsna sanitära olägenheter
Villkor avlägsna sanitära olägenheter
Kontaktperson: Bostadslåneinspektör Sten Eriksson, tel. +358 (0)18 25182
Bostads - BO 5 Blankett solfångare, solceller, småvindkraftverk 2013   Bostads - BO 5 Blankett solfångare, solceller, småvindkraftverk 2013
Den här ansökan kan göras elektroniskt. Använd länken högst upp på sidan för att komma till sidan med digitala formulär.
Kontaktperson: Bostadslåneinspektör Sten Eriksson, tel. +358 (0)18 25182
Bostads - BO 5 Villkor för solfångare, solceller och små vindkraftverk 2013.pdf   Bostads - BO 5 Villkor för solfångare, solceller och små vindkraftverk 2013.pdf
Villkor för understöd för installation av solfångare, solceller och små vindkraftverk i bostadsbyggnader
Kontaktperson: Bostadslåneinspektör Sten Eriksson, tel. +358 (0)18 25182
Bostads - BO 5a Ansökan om understöd för reglerteknik   Bostads - BO 5a Ansökan om understöd för reglerteknik
Ansökan om understöd för uppgradering av reglerteknik och styrsystem i flerbostadshus. /// /// /// Den här ansökan kan göras elektroniskt. Använd länken högst upp på sidan för att komma till sidan med digitala formulär.
Kontaktperson: Bostadslåneinspektör Sten Eriksson, tel. +358 (0)18 25182
Bostads - BO 5a Villkor reglerteknik o styrsystem 2014   Bostads - BO 5a Villkor reglerteknik o styrsystem 2014
villkor reglerteknik styrsystem
Kontaktperson: Bostadslåneinspektör Sten Eriksson, tel. +358 (0)18 25182
Bostads - BO 6 Hissinstallation, ansökan om stöd   Bostads - BO 6 Hissinstallation, ansökan om stöd
Ansökan om stöd för installation av hiss i befintlig bostadsfastighet. /// /// /// Den här ansökan kan göras elektroniskt. Använd länken högst upp på sidan för att komma till sidan med digitala formulär.
Kontaktperson: Bostadslåneinspektör Sten Eriksson, tel. +358 (0)18 25182
Bostads - BO 6 Villkor hissinstallation, ansöka om stöd   Bostads - BO 6 Villkor hissinstallation, ansöka om stöd
Villkor för ansökan om hissinstallation 2011.
Kontaktperson: Bostadslåneinspektör Sten Eriksson, tel. +358 18 25182
Bostads - BO 7 Blankett landskapsborgen, ägarbostäder   Bostads - BO 7 Blankett landskapsborgen, ägarbostäder
Den här ansökan kan göras elektroniskt. Använd länken högst upp på sidan för att komma till sidan med digitala formulär.
Kontaktperson: Bostadslåneinspektör Sten Eriksson, tel. +358 (0)18 25182
Bostads - BO 7 Villkor landskapsborgen 2014   Bostads - BO 7 Villkor landskapsborgen 2014
Den här ansökan kan göras elektroniskt. Använd länken högst upp på sidan för att komma till sidan med digitala formulär.
Kontaktperson: Bostadslåneinspektör Sten Eriksson, tel. +358 (0)18 25182
Bostads - BO 8a Hyresbostäder, villkor räntestod   Bostads - BO 8a Hyresbostäder, villkor räntestod
Kontaktperson: Bostadslåneinspektör Sten Eriksson, tel. +358 (0)18 25182
Bostads - BO 8ab Hyresbostäder, ansökan om lån och räntestöd   Bostads - BO 8ab Hyresbostäder, ansökan om lån och räntestöd
Ansökan om lån och räntestöd till hyresbostäder. /// /// /// Den här ansökan kan göras elektroniskt. Använd länken högst upp på sidan för att komma till sidan med digitala formulär.
Kontaktperson: Bostadslåneinspektör Sten Eriksson, tel. +358 (0)18 25182
Bostads - Hyresavtal (standardavtal)   Bostads - Hyresavtal (standardavtal)
Standardavtal
Kontaktperson: Bostadslåneinspektör Sten Eriksson, tel. +358 (0)18 25182
Instruktioner
Bostads - Räntestöd, ansökan om prövning av fortsatt räntestöd år 11-18   Bostads - Räntestöd, ansökan om prövning av fortsatt räntestöd år 11-18
Ansökan om rätt till fortsatt räntestöd låneår 11-18. /// /// /// Den här ansökan kan göras elektroniskt. Använd länken högst upp på sidan för att komma till sidan med digitala formulär.
Kontaktperson: Bostadslåneinspektör Sten Eriksson, tel. +358 18 25182
Bostads - Räntestöd, ansökan om prövning av fortsatt räntestöd år 6_10   Bostads - Räntestöd, ansökan om prövning av fortsatt räntestöd år 6_10
Ansökan om rätt till fortsatt räntestöd på bostadslån för år 6-10. /// /// /// Den här ansökan kan göras elektroniskt. Använd länken högst upp på sidan för att komma till sidan med digitala formulär.
Kontaktperson: Bostadslåneinspektör Sten Eriksson, tel. +358 18 25182
Central Baltic lägesrapport.doc   Central Baltic lägesrapport.doc
Lägesrapport skall inlämnas vid varje ansökan om utbetalning (=redovisning av kostnader)
Kontaktperson: Finasieringshandläggare Kenneth Åkergård, tel +358(0)18 25 272
Central Baltic redovisning.xls   Central Baltic redovisning.xls
Blanketten används vid kostnadsredovisning av projekt inom programmet Central Baltic, som beviljats nationell medfiansiering av landskapsregeringen.
Kontaktperson: Finansieringshandläggare Kenneth Åkergård, tel +358 (0)18 25 272
Dyktillstånd - Ansökan om att bedriva sportdykning   Dyktillstånd - Ansökan om att bedriva sportdykning
Den här ansökan kan göras elektroniskt. Använd länken högst upp på sidan för att komma till sidan med digitala formulär. /// /// /// Ansökan om tillstånd att bedriva sportdykning i enlighet med landskapslagen om skydd om det maritima kulturarvet (ÅFS 19/07)
Kontaktperson: Museibyrån
Ekologisk produktion - Ekoplan   Ekologisk produktion - Ekoplan
Ekoplan - en beskrivning av gårdens produktion
Kontaktperson: Vik. lantbruksinspektör Maija Häggblom tel. +358-(0)18-25289
Ekologisk produktion - Försäkran om ekologiskt ursprung   Ekologisk produktion - Försäkran om ekologiskt ursprung
Kontaktperson: vik Lantbruksinspektör Maija Häggblom, tel: +358 (0)18 25289
El- o energi - Anmälan till elanläggningsregister   El- o energi - Anmälan till elanläggningsregister
anmälan till elanläggningsregister
Kontaktperson: Elinspektör Stig Nordberg, tel. +358 (0)18 25188
El- och energi - Anmälan om elarbete   El- och energi - Anmälan om elarbete
Blankett för anmälan om elarbeten
Kontaktperson: Elinspektör Stig Nordberg, tel. +358 18 25186
El- och energi - Anmälan om ibruktagning hiss/lyft- och förflyttningsanordning   El- och energi - Anmälan om ibruktagning hiss/lyft- och förflyttningsanordning
hiss/lyft- och förflyttningsanordning
Kontaktperson: Elinspektör Stig Nordberg, tel. +358 (0)18 25188
El- och energi - Ansökan om behörighetsintyg   El- och energi - Ansökan om behörighetsintyg
Ansökan om behörighetsintyg
Kontaktperson: Elinspektör Stig Nordberg, tel. +358 (0)18 25188
Instruktioner
El- och energi - Ansökan om elarbete av engångskaraktär   El- och energi - Ansökan om elarbete av engångskaraktär
elarbete engångskaraktär
Kontaktperson: Elinspektör Stig Nordberg, tel. +358 (0)18 25188
El- och energi - Ansökan om tillstånd för elarbete   El- och energi - Ansökan om tillstånd för elarbete
Ansökan om tillstånd för elarbete
Kontaktperson: Elinspektör Stig Nordberg, tel. +358 (0)18 25188
Instruktioner
ERUF -  Kostnadsredovisning   ERUF - Kostnadsredovisning
Blanketten används vid kostnadsredovisning av projekt inom det operativa programmet för Regionala utvecklingsfonden på Åland 2007-2013.
Kontaktperson: Finansieringshandläggare Johan Söderlund +358 (0)18 25299 eller finansieringshandläggare Kenneth Åkergård +358 (0)18 25281
ERUF - projektansökan version 1.2.xls   ERUF - projektansökan version 1.2.xls
Projektansökan för det operativa programmet för Europeiska regionala utvecklingsfonden på Åland 2007-2013
Kontaktperson: Finansieringshandläggare Johan Söderlund +358 (0)18 25299 eller finansieringshandläggare Kenneth Åkergård +358 (0)18 25281
ERUF - Redovisning av eget arbete/arbete in natura   ERUF - Redovisning av eget arbete/arbete in natura
Blanketten skall användas vid redovisning av eget arbete och arbete in natura. Blanketten lämnas in i samband med "ERUF - kostnadsredovisning".
Kontaktperson: Finansieringshandläggare Johan Söderlund +358 (0)18 25299 eller finansieringshandläggare Kenneth Åkergård +358 (0)18 25281
ERUF - uppföljningsblankett 2 år efter avslut 1.2.xls   ERUF - uppföljningsblankett 2 år efter avslut 1.2.xls
Två år efter avslutat projekt inom det operativa programmet för Regionala utvecklingsfonden på Åland 2007-2013 ska denna uppföljningsblankett användas.
Kontaktperson: Finansieringshandläggare Johan Söderlund +358 (0)18 25299 eller finansieringshandläggare Kenneth Åkergård +358 (0)18 25281
ERUF - Utvecklingsstöd - Ansökan om utbetalning version 1.0.xls   ERUF - Utvecklingsstöd - Ansökan om utbetalning version 1.0.xls
Blanketten skall användas för kostnadsredovisning av utvecklingsstöd(konsultcheck) inom det operetiva programmet för Regionala utvecklingsfonden på Åland 2007-2013.
Kontaktperson: Finansieringshandläggare Johan Söderlund +358(0)18 25299 eller finansieringshandläggare Kenneth Åkergård +358(0)18 25281
ERUF - Utvecklingsstöd -Slutrapport_och_uppfoljning_version 1.0.xls   ERUF - Utvecklingsstöd -Slutrapport_och_uppfoljning_version 1.0.xls
Slutrapport och uppföljning ska inlämnas vid avslutat projekt inom det operativa programmet för Europeiska regionala utvecklingsfonden på Åland 2007-2013.
Kontaktperson: Finansieringshandläggare Johan Söderlund +358(0)18 25299 eller finansieringshandläggare Kenneth Åkergård +358(0) 18 25281
ERUF - Utvecklingsstöd-Uppfoljningsblankett_2_ar_efter_avslut_version 1.0.xls   ERUF - Utvecklingsstöd-Uppfoljningsblankett_2_ar_efter_avslut_version 1.0.xls
Två år efter avslutad utvecklingsinsats(projekt) inom det operativa programmet för Europeiska regionala utvecklingsfonden ska denna uppföljningsblankett användas.
Kontaktperson: Finansieringshandläggare Johan Söderlund +358(0)18 25299 eller finansieringshandläggare Kenneth Åkergård +358(0)18 25281
ERUF-Utvecklingsstöd -Ansökan version 1.0.xls   ERUF-Utvecklingsstöd -Ansökan version 1.0.xls
Ansökan om utvecklingsstöd (konsultcheck) inom det operativa programmet för Europeiska regionala utvecklingsfonden på Åland 2007-2013
Kontaktperson: Finansieringshandläggare Kenneth Åkergård +358(0)18 25281
ESF - Anvisningar.doc   ESF - Anvisningar.doc
Kontaktperson: Carola Eklund
ESF - Kostnadsspec.C.xls   ESF - Kostnadsspec.C.xls
Kontaktperson: Carola Eklund
ESF - Redovisningsblankett.xls   ESF - Redovisningsblankett.xls
ESF - uppfoljningsblankettC.doc   ESF - uppfoljningsblankettC.doc
Kontaktperson: Elin Sagulin
ESF - UppfoljningsblankettC_utskrift.pdf   ESF - UppfoljningsblankettC_utskrift.pdf
Kontaktperson: Elin Sagulin
ESF uppfoljningsblankett D till projektledaren digital version.doc   ESF uppfoljningsblankett D till projektledaren digital version.doc
Kontaktperson: Elin Sagulin
ESF uppfoljningsblankettD till projetkdeltagaren digital version.doc   ESF uppfoljningsblankettD till projetkdeltagaren digital version.doc
Kontaktperson: Elin Sagulin
ESF-Timredovisning_egen_personal.xls   ESF-Timredovisning_egen_personal.xls
ESF-UppföljningsblankettD_deltagare_utskrift.pdf   ESF-UppföljningsblankettD_deltagare_utskrift.pdf
Kontaktperson: Elin Sagulin
ESF-Uppgifter_deltagare.xls   ESF-Uppgifter_deltagare.xls
ESF_AnsökanB_digital.doc   ESF_AnsökanB_digital.doc
Kontaktperson: Carola Eklund
ESF_AnsökanB_utskrift.pdf   ESF_AnsökanB_utskrift.pdf
Kontaktperson: Carola Eklund
ESF_AnsökningA_digital.doc   ESF_AnsökningA_digital.doc
Kontaktperson: Carola Eklund
ESF_AnsökningA_utskrift.pdf   ESF_AnsökningA_utskrift.pdf
Kontaktperson: Carola Eklund
ESF_Förprojekteringsansökan_digital.doc   ESF_Förprojekteringsansökan_digital.doc
Kontaktperson: Carola Eklund
ESF_Förprojekteringsansökan_utskrift.pdf   ESF_Förprojekteringsansökan_utskrift.pdf
Kontaktperson: Carola Eklund
ESF_Rapport_förprojektering_digital.doc   ESF_Rapport_förprojektering_digital.doc
Kontaktperson: Carola Eklund
ESF_Rapport_förprojektering_utskrift.pdf   ESF_Rapport_förprojektering_utskrift.pdf
Kontaktperson: Carola Eklund
ESF_timredovisning_deltagare.xls   ESF_timredovisning_deltagare.xls
ESF_uppföljningsblankettA_utskrift.pdf   ESF_uppföljningsblankettA_utskrift.pdf
Kontaktperson: Carola Eklund
EU - Blankett Ansökan om praktik i Bryssel 2007.doc   EU - Blankett Ansökan om praktik i Bryssel 2007.doc
Kontaktperson:  Marie Ludén, EU-handläggare tel 25 104
EU - Information Praktik i Bryssel 2007.doc   EU - Information Praktik i Bryssel 2007.doc
Kontaktperson:  Marie Ludén, EU-handläggare tel 25 104
EU- Ansökan_om_praktik_2008.doc   EU- Ansökan_om_praktik_2008.doc
Kontaktperson: Marie Ludén, tfn 25 104
Explosiva varor - Ansökan om upplagring av sprängämne   Explosiva varor - Ansökan om upplagring av sprängämne
Ansökan om tillstånd för tillfällig upplagring av sprängämne
Kontaktperson: Jurist Camilla Hägglund, tel. +358 (0)18 25575
Explosiva varor - Ansökan om överföringsintyg för explosiva varor   Explosiva varor - Ansökan om överföringsintyg för explosiva varor
Kontaktperson: Jurist Camilla Hägglund, tel. +358 (0)18 25575
Instruktioner
Explosiva varor - Information gällande explosiva varor   Explosiva varor - Information gällande explosiva varor
Information över myndighetsövervakning gällande explosiva varor, tillstånd och anmälningar i anslutning till användning av explosiva varor
Kontaktperson: Jurist Camilla Hägglund, tel. + 358 (0)18 25575
Finans - Reseräkningsblankett uppdaterad 10 februari 2015.xls   Finans - Reseräkningsblankett uppdaterad 10 februari 2015.xls
Kontaktperson: Susanne Byman, Ekonom/Finansavdelningen
Fiskeri - anmälan till fiskefartygsregistret   Fiskeri - anmälan till fiskefartygsregistret
Anmälan av nya fiskefartyg, ändring av ägare av fiskefartyg, ändring av uppgifter om fiskefartyg
Kontaktperson: Tom Karlsson
Fiskeri - anmälan till yrkesfiskarregistret   Fiskeri - anmälan till yrkesfiskarregistret
Kontaktperson: Tom Karlsson
Fiskeri - ansökan om strukturstöd för fiskerinäringen (EFF) 2007-2013   Fiskeri - ansökan om strukturstöd för fiskerinäringen (EFF) 2007-2013
Word-dokument
Kontaktperson: Ulf LIndvik
Fiskeri - ansökan om strukturstöd för fiskerinäringen (EFF) 2007-2013   Fiskeri - ansökan om strukturstöd för fiskerinäringen (EFF) 2007-2013
PDF-dokument
Kontaktperson: Ulf Lindvik
Fiskeri - beredning och saluföring   Fiskeri - beredning och saluföring
Utvärderingsblankett för investeringar inom fiskförädling och handel
Kontaktperson: Ulf Lindvik
Fiskeri - Eget arbete   Fiskeri - Eget arbete
Redovisning av eget arbete
Kontaktperson: Ulf Lindvik
Fiskeri - fiskehamnar   Fiskeri - fiskehamnar
Utvärderingsblankett för investeringar i fiskehamnar och fisklandningsplatser
Kontaktperson: Ulf Lindvik
Fiskeri - fiskeplan & lönsamhetskalkyl   Fiskeri - fiskeplan & lönsamhetskalkyl
Kontaktperson: Ulf Lindvik
Fiskeri - främjande av avsättningen   Fiskeri - främjande av avsättningen
Utvärderingsblankett för investeringar och åtgärder gällande marknadsbefrämjande åtgärder och investeringar
Kontaktperson: Ulf Lindvik
Fiskeri - modernisering av fiskefartyg   Fiskeri - modernisering av fiskefartyg
Utvärderingsblankett för investeringar rörande modernisering av fiskefartyg
Kontaktperson: Tom Karlsson, Ulf Lindvik
Fiskeri - redovisning av fiskinkomster   Fiskeri - redovisning av fiskinkomster
Kontaktperson: Tom Karlsson
Fiskeri - redovisning av projektkostnader   Fiskeri - redovisning av projektkostnader
Kontaktperson: Ulf Lindvik
Fiskeri - redovisningsblankett   Fiskeri - redovisningsblankett
Kontaktperson: Ulf Lindvik
Fiskeri - skydd och utvecklande av akvatiska resurser   Fiskeri - skydd och utvecklande av akvatiska resurser
Utvärderingsblankett för investeringar och projekt rörande skydd och utveckling av akvatiska resurser, bl.a. restaurering av lekområden och vandringsleder för fisk
Kontaktperson: Ulf Lindvik
Fiskeri - småskaligt kustfiske   Fiskeri - småskaligt kustfiske
Utvärderingsblankett för investeringar och åtgärder inom småskaligt kustfiske
Kontaktperson: Ulf Lindvik
Fiskeri - socioekonomiska åtgärder   Fiskeri - socioekonomiska åtgärder
Utvärderingsblankett för stödansökningar rörande socioekonomiska åtgärder inom fiskerisektorn
Kontaktperson: Ulf Lindvik
Fiskeri - tillfälligt upphörande av verksamheten   Fiskeri - tillfälligt upphörande av verksamheten
Utvärderingsblankett för strukturstöd för tillfälligt upphörande av fiskeverksamhet
Kontaktperson: Ulf Lindvik
Fiskeri - vattenbruk   Fiskeri - vattenbruk
Utvärderingsblankett för investeringar inom vattenbruket
Kontaktperson: Ulf Lindvik
Fiskeri - åtgärder som genomförs av branschen   Fiskeri - åtgärder som genomförs av branschen
Utvärderingsblankett för investeringar och åtgärder som genomförs gemensamt av fiskeribranschen
Foder-Anmälan för primärproduktion av foder   Foder-Anmälan för primärproduktion av foder
Alla primärproducenter som producerar foder ska i regel vara registrerade inom primärproduktionen av foder. Anmälan om ändringar i produktionen och anmälan om upphörandet med verksamheten inom primärproduktionen av foder görs också med denna blankett
Kontaktperson: Vik. lantbruksinspektör Maija Häggblom tel. +358-(0)18-25289
Foder-Anmälan om registrering för företag som handlar med fodermedel   Foder-Anmälan om registrering för företag som handlar med fodermedel
Alla företag som handlar med fodermedel och som inte enbart är verksamma inom primärproduktionen av foder ska anmäla sig med denna blankett
Kontaktperson: Vik. lantbruksinspektör Maija Häggblom+358-(0)18-25289
Foder-Ansökan om godkännande - användning av fodertillsatser i olika verksamheter   Foder-Ansökan om godkännande - användning av fodertillsatser i olika verksamheter
Med denna blankett ansöks om godkännande av nvändning av vissa fodertillsatser inom foderbranschen.
Kontaktperson: Vik. lantbruksinspektör Maija Häggblom tel: +358-(0)18-25289
Företagsfinansiering - finansieringsansökan   Företagsfinansiering - finansieringsansökan
Ansökan om bidrag, lån, räntestöd och garantier för företag.
Kontaktperson: Finansieringshandläggare Johan Söderlund +358 (0)18 25299 eller finansieringshandläggare Kenneth Åkergård +358 (0)18 252812
Företagsfinansiering - Redovisning av projektkostnader   Företagsfinansiering - Redovisning av projektkostnader
Redovisning över projektets kostnader
Kontaktperson: Finansieringshandläggare Johan Söderlund +358 (0)18 25299 eller finansieringshandläggare Kenneth Åkergård +358 (0)18 25281
Hembygdsrätt - Ansökan om åländsk hembygdsrätt   Hembygdsrätt - Ansökan om åländsk hembygdsrätt
Den här ansökan kan göras elektroniskt. Använd länken högst upp på sidan för att komma till sidan med digitala formulär.
Kontaktperson: Chefsjurist Sören Silverström eller kanslihandläggare Elin Nylund, tel. +358 (0)18 25 000
Investeringsstöd till lantbruk del 1.pdf   Investeringsstöd till lantbruk del 1.pdf
Ansökan om investeringsstöd första sidan med personuppgifter, del1
Kontaktperson: Leif Franzell och Siv Eliasson Myllykoski
Investeringsstöd till lantbruk del 2.pdf   Investeringsstöd till lantbruk del 2.pdf
Ansökan om investeringsstöd del 2. blanketten används för ansökan om stöd för lantbruksinvesteringar, t.ex. skördemaskiner, byggnader, växthus
Kontaktperson: Leif Franzell och Siv Eliasson-Myllykoski
Jordbruk - ansökan om räntestöd för produktionsbyggnader vid generationsskiften   Jordbruk - ansökan om räntestöd för produktionsbyggnader vid generationsskiften
Jordbruk - LBU - Ansökan om räntestödslån för produktionsbyggnader i lantbruket vid generationsskifte
Kontaktperson: Leif Franzell
Jordbruk - Ekologisk produktion - AnsökanAnimalie.pdf   Jordbruk - Ekologisk produktion - AnsökanAnimalie.pdf
Den här ansökan kan göras elektroniskt. Använd länken högst upp på sidan för att komma till sidan med digitala formulär. /// /// /// Ansökan om tillstånd i samband med ekologisk animalieproduktion
Kontaktperson: Lantbruksinspektör Sue Holmström +358 (0)18 25289
Instruktioner
Jordbruk - Ekologisk produktion Ansökan om anslutning, livsmedelsföretag   Jordbruk - Ekologisk produktion Ansökan om anslutning, livsmedelsföretag
Den här ansökan kan göras elektroniskt. Använd länken högst upp på sidan för att komma till sidan med digitala formulär. /// /// /// Ansökan om anslutning till ekologisk certifiering av livsmedelsföretag görs på denna blankett
Kontaktperson: Lantbruksinspektör Sue Holmström tel. +358-(0)18-25289
Jordbruk - Ekologisk produktion-ansökan om anslutning, primärproduktion   Jordbruk - Ekologisk produktion-ansökan om anslutning, primärproduktion
Den här ansökan kan göras elektroniskt. Använd länken högst upp på sidan för att komma till sidan med digitala formulär. /// /// /// Med denna blankett ansöks om anslutning till certifieringssystemet för ekologisk produktion.
Kontaktperson: Lantbruksinspektör Sue Holmström, tel: +358-(0)18-25289
Jordbruk - Ekologisk produktion-dispens för konventionellt utsäde   Jordbruk - Ekologisk produktion-dispens för konventionellt utsäde
Den här ansökan kan göras elektroniskt. Använd länken högst upp på sidan för att komma till sidan med digitala formulär. /// /// /// Ansökan om dispens för användning av konventionellt utsäde inom ekologisk produktion i vissa undantagsfall
Kontaktperson: Lantbruksinspektör Sue Holmström tel. +358-(0)18-25289
Jordbruk - LBU -  Ansökan om utbetalning av kompetensutvecklingsstöd   Jordbruk - LBU - Ansökan om utbetalning av kompetensutvecklingsstöd
Blanketten skall enbart användas vid ansökan om utbetalning av kompetensutvecklingsstöd.
Kontaktperson: Leif Franzell tel. +358 (0)18 25276 eller Siv Eliasson-Myllykoski tel. +358 (0)18 25294
Jordbruk - LBU -  Redovisning av eget arbete/ arbete in natura   Jordbruk - LBU - Redovisning av eget arbete/ arbete in natura
Blanketten skall användas vid redovisning av eget arbete och arbete in natura för projekt inom A-delen "Projektstöd, investeringsstöd och investeringsstöd till livsmedelsförädling". Blanketten lämnas in som bilaga till "redovisning av kostnader för EU-projekt".
Kontaktperson: Johan Söderlund +358 (0)18 25299 eller Kenneth Åkergård +358 (0)18 25281
Jordbruk - LBU -  Redovisning av kostnader för EU-projekt   Jordbruk - LBU - Redovisning av kostnader för EU-projekt
Blanketten skall användas vid ansökan om utbetalning för projekt som omfattas i bilaga A i projektansökan, d.v.s. "Projektstöd, investeringsstöd och investeringsstöd till livsmedelsförädling". Observera att investeringsstöd till lantbruksföretag inom primärproduktion ej inkluderas här.
Kontaktperson: Johan Söderlund +358 (0)18 25299 eller Kenneth Åkergård +358 (0)18 25281
Jordbruk - LBU -  slutrapport och uppföljning 1.3.xls   Jordbruk - LBU - slutrapport och uppföljning 1.3.xls
Kontaktperson: Johan Söderlund +358(0)18 25299 eller Ralf Stolt +358 (0) 18 25272
Jordbruk - LBU - Affärsplan   Jordbruk - LBU - Affärsplan
Affärsplanen skall bifogas till följande ansökningar inom Landsbygdsutvecklingsprogrammet för Åland 2007-2013: ansökan om startstöd för unga odlare samt vid ansökan om investeringsstöd till lantbruket då investeringens totala kostnader överstiger 80 000 €.
Kontaktperson: Leif Franzell tel. +358 (0)18 25276 eller Siv Eliasson-Myllykoski tel. +358 (0)18 25294
Jordbruk - LBU - Ansökan om utbetalning av startstöd   Jordbruk - LBU - Ansökan om utbetalning av startstöd
Utbetalning av startstöd.
Kontaktperson: Leif Franzell tel. +358 (0)18 25276 eller Siv Eliasson-Myllykoski tel. +358 (0)18 25294
Jordbruk - LBU - Lägesrapport   Jordbruk - LBU - Lägesrapport
Lägesrapport skall inlämnas vid varje ansökan om utbetalning (= redovisning av kostnader för EU-projekt) inom A-delen "Projektstöd, investeringsstöd och investeringsstöd till livsmedelsförädling".
Kontaktperson: Johan Söderlund +358 (0)18 25299 eller Kenneth Åkergård +358 (0)18 25281
Jordbruk - LBU - Projektansokan_forsattsbladet 1.1.xls   Jordbruk - LBU - Projektansokan_forsattsbladet 1.1.xls
Denna blankett ska användas vid ansökan om: A) Projektstöd, investeringsstöd och investeringsstöd till livsmedelsförädling. Vid frågor om A kontakta Johan Söderlund eller Kenneth Åkergård. B) Investeringsstöd till lantbruket C) Startstöd för unga odlare. samt D) Stöd för kompetensutveckling. Vid frågor om B-D kontakta Leif Franzell.
Kontaktperson: Leif Franzell tel. +358 (0)18 25276, Johan Söderlund tel. +358 (0)18 25299 el. Kenneth Åkergård tel. +358 (0)18 25281
Jordbruk - LBU - uppföljningsblankett 2 år efter avslut 1.3.xls   Jordbruk - LBU - uppföljningsblankett 2 år efter avslut 1.3.xls
Två år efter avslutat projekt inom A-delen "Projektstöd, investeringsstöd och investeringsstöd till livsmedelsförädling" skall denna uppföljningsblankett användas.
Kontaktperson: Johan Söderlund +358 (0)18 25299 eller Kenneth Åkergård +358 (0)18 25281
Jordbruk - Å1d   Jordbruk - Å1d
Ansökan om överföring av föbindelse/avtal
Kontaktperson: Leila Lindström +358 (0)18 25 287
Jordbruk - Å1e   Jordbruk - Å1e
Anmälan om överföring av hela gårdens besittning
Kontaktperson: Leila Lindström +358 (0)18 25 287
Jordbruk-Ansökan om egenkontroll   Jordbruk-Ansökan om egenkontroll
Blanketten används vid ansökan om egenkontroll för registret för kvalitetskontroll av frukt och bär
Kontaktperson: Annika Hollsten +358 (0)18-25293
Jordförvärv - Ansökan om jordförvärvstillstånd   Jordförvärv - Ansökan om jordförvärvstillstånd
Ansökan om jordförvärvstillstånd
Kontaktperson: Chefsjurist Sören Silverström tel. +358 (0)18 25190
Kultur - Ansökningsblanketter för stipendier, projektbidrag och verksamhetsunderstöd   Kultur - Ansökningsblanketter för stipendier, projektbidrag och verksamhetsunderstöd
Ålands kulturdelegation delar årligen ut penningautomatmedel (PAF-medel) för att stödja enskilda kulturutövare, grupper och registrerade kulturföreningar. Här hittar du ansökningsblanketter för stipendier, projektbidrag och verksamhetsbidrag.
Kontaktperson: Kulturkonsulenten, Kulturbyrån, tel. +358 (0)18 25 512
Lagesrapport_esf.doc   Lagesrapport_esf.doc
Kontaktperson: Carola Eklund
Lagesrapport_esf_utskrift.doc   Lagesrapport_esf_utskrift.doc
Kontaktperson: Carola Eklund
LBU - Ansökan om utbetalning1.3.1.xls   LBU - Ansökan om utbetalning1.3.1.xls
Blankett för ansökan om utbetalning av investeringsstöd till lantbruket.
Kontaktperson: Leif Franzell tel. +358 (0)18 25276 eller Siv Eliasson-Myllykoski tel. +358 (0)18 25294
Lotteri - Ansökan om tillstånd för varulotteri   Lotteri - Ansökan om tillstånd för varulotteri
Den här ansökan kan göras elektroniskt. Använd länken högst upp på sidan för att komma till sidan med digitala formulär.
Kontaktperson: Jurist Robert Sundström, tel. +358 (0)18 25172
Miljö - Ansökan om stöd för avfallshantering/avlopp/vattenförsörjning   Miljö - Ansökan om stöd för avfallshantering/avlopp/vattenförsörjning
41 kB Finansieringsstöd kan sökas för kommunal verksamhet på avfallsområdet, kommunala avloppsprojekt, samt för privata projekt för fem eller fler hushåll som inte kan få kommunalt avlopp före 1.1.2013, och för vattenförsörjningsprojekt.
Kontaktperson: Miljöingenjör Mona Kårebring-Olsson, tel. +358 (0)18 25 457; miljöingenjör Ann Nedergård, tel. +358 (0)18 25 454
Miljö - Enskilt avlopp, entreprenörsintyg   Miljö - Enskilt avlopp, entreprenörsintyg
17 kB Entreprenörsintyget ifylles av entreprenören eller arbetsledaren som ansvarat för byggandet och ombyggnaden av den enskilda avloppsanläggningen.
Kontaktperson: Miljöingenjör Ann Nedergård tel +358 (0)18 25 454
Miljö - Hålla fridlysta djur.pdf   Miljö - Hålla fridlysta djur.pdf
Den här ansökan kan göras elektroniskt. Använd länken högst upp på sidan för att komma till sidan med digitala formulär. /// /// /// Blankett för anhållan om tillstånd.
Kontaktperson: Naturvårdsintendent Jörgen Eriksson, miljöbyrån, tel. +358-(0)18-25458
Miljö - Producentregister för batterier och ackumulatorer - Blankett för uppföljningsuppgifter.pdf   Miljö - Producentregister för batterier och ackumulatorer - Blankett för uppföljningsuppgifter.pdf
92 kB Till höger finns samma blankett i Word, 132 kB. Uppföljningsuppgifter för föregående kalenderår ska inlämnas senast 31.3
Kontaktperson: Miljöingenjör Mona Kårebring-Olsson tel. +358 (0)18 25 45
Instruktioner
Miljö - Producentregister för batterier och ackumulatorer, anmälan av enskild producent.doc   Miljö - Producentregister för batterier och ackumulatorer, anmälan av enskild producent.doc
145 kB Blankett för anmälan av sammanslutning till producentregistret. Anvisningar finns till höger.
Kontaktperson: Miljöingenjör Mona Kårebring-Olsson, Miljöbyrån tel. +358 (0)18 25 457
Instruktioner
Miljö - Producentregister för batterier och ackumulatorer, anmälan av producentsammanslutning.doc   Miljö - Producentregister för batterier och ackumulatorer, anmälan av producentsammanslutning.doc
145 kB Blankett för anmälan av sammanslutning till producentregistret. Anvisningar finns till höger.
Kontaktperson: Miljöingenjör Mona Kårebring-Olsson, Miljöbyrån tel. +358 (0)18 25 457
Instruktioner
Miljö - Producentregister för elektriska och elektroniska produkter - Blankett för uppföljningsuppgifter   Miljö - Producentregister för elektriska och elektroniska produkter - Blankett för uppföljningsuppgifter
302 kB Uppföljningsuppgifter för föregående kalenderår ska inlämnas senast 30.4
Kontaktperson: Miljöingenjör Mona Kårebring-Olsson tel .+358 (0)18 25 457
Miljö - Producentregister för elektriska och elektroniska produkter, producent   Miljö - Producentregister för elektriska och elektroniska produkter, producent
162 kB Anmälan från enskild producent. Anvisningar finns till höger
Kontaktperson: Miljöingenjör Mona Kårebring-Olsson, Miljöbyrån tel. +358 (0)18 25 457
Instruktioner
Miljö - Producentregister för elektriska och elektroniska produkter, sammanslutning   Miljö - Producentregister för elektriska och elektroniska produkter, sammanslutning
156 kB Anmälan av producentsammanslutning. Anvisningar finns till höger.
Kontaktperson: Miljöingenjör Mona Kårebring-Olsson tel .+358 (0)18 25 457
Instruktioner
Miljö - Producentregister för förpackningar, anmälan av enskild producent2.doc   Miljö - Producentregister för förpackningar, anmälan av enskild producent2.doc
Blankett för anmälan av producent till producentregistret.
Kontaktperson: Miljöingenjör Mona Kårebring-Olsson, MIljöbyrån tel +358 (0)18 25457
Miljö - Producentregister för förpackningar, anmälan av producentsammanslutning   Miljö - Producentregister för förpackningar, anmälan av producentsammanslutning
137 kB Blankett för anmälan av producent till producentregistret. Anvisningar finns till höger.
Kontaktperson: Miljöingenjör Mona Kårebring-Olsson, Miljöbyrån tel. +358 (0)18 25 457
Instruktioner
Miljö - Producentregister för förpackningar, uppföljningsuppgifter   Miljö - Producentregister för förpackningar, uppföljningsuppgifter
38 kB Blanketten används för årlig rapportering av uppgifter om förpackningar och förpackningsavfall. Uppgifter om föregående kalenderår lämnas för juni månads utgång.
Kontaktperson: Miljöingenjör Mona Kårebring-Olsson, Miljöbyrån tel. +358 (0)18 25 457
Miljö - Producentregister för uttjänta fordon, anmälan av producent   Miljö - Producentregister för uttjänta fordon, anmälan av producent
63 kB Blanketten för anmälan av producent till producentregistret. Blanketten går att fylla i på skärmen.
Kontaktperson: Miljöingenjör Mona Kårebring-Olsson, Miljöbyrån, tel. +358 (0)18 25 457
Miljö - Producentregister för uttjänta fordon, anmälan av producentsammanslutning   Miljö - Producentregister för uttjänta fordon, anmälan av producentsammanslutning
65 kB Blankett för anmälan av producentsammanslutning till producentregistret. Blanketten går att fylla i på skärmen.
Kontaktperson: Miljöingenjör Mona Kårebring-Olsson, Miljöbyrån, tel. +358 (0)18 25 457
Miljö - Producentregister för uttjänta fordon, uppföljningsuppgifter   Miljö - Producentregister för uttjänta fordon, uppföljningsuppgifter
39 kB Blanketten används för årlig rapportering av uppgifter om uttjänta fordon. Uppgifter om föregående kalenderår lämnas före juni månads utgång.
Kontaktperson: Miljöingenjör Mona Kårebring-Olsson, Miljöbyrån, tel. +358 (0)18 25 457
Miljö - Producentregister, retursystem för dryckesförpackningar, anmälan   Miljö - Producentregister, retursystem för dryckesförpackningar, anmälan
136 kB Anvisningar finns till höger
Kontaktperson: Miljöingenjör Mona Kårebring-Olsson. Miljöbyrån tel. +358 (0)18 25 457
Instruktioner
Miljö - Producentregister, retursystem för dryckesförpackningar, bilaga till anmälan   Miljö - Producentregister, retursystem för dryckesförpackningar, bilaga till anmälan
42 kB
Kontaktperson: Miljöingenjör Mona Kårebring-Olsson, Miljöbyrån tel. +358 (0)18 25 457
Miljö - Retursystem för dryckesförpackningar, uppföljningsuppgifter   Miljö - Retursystem för dryckesförpackningar, uppföljningsuppgifter
138 kB Blankett för att lämna uppföljningsuppgifter för retursystem för dryckesförpackningar.
Kontaktperson: Miljöingenjör Mona Kårebring-Olsson, Miljöbyrån tel. +358 (0)18 25 457
Miljö - Täktverksamhet   Miljö - Täktverksamhet
143 kB Blanketten kan fyllas i på skärmen.
Kontaktperson: Bitr. naturvårdsintendent Inkeri Ahonen, Miljöbyrån tel. +358 (0)18 25 453
Mål 3 Utvärderingsblankett F till projektdeltagaren 2 år efter projektslut (2005-04-14)   Mål 3 Utvärderingsblankett F till projektdeltagaren 2 år efter projektslut (2005-04-14)
Uppföljningsblankett F till projektdeltagaren två år efter att projektet avslutats
Kontaktperson: Tomas Fellman, Tel. +358 (0)18 25 238
Näringsrätt - Ansökan om  näringsrätt   Näringsrätt - Ansökan om näringsrätt
Den här ansökan kan göras elektroniskt. Använd länken högst upp på sidan för att komma till sidan med digitala formulär. /// /// /// Ansökan om näringsrätt för enskild näringsidkare och bolag.
Kontaktperson: Chefsjurist Sören Silverström eller kanslihandläggare Monica Lindqvist, tel. +358 (0)18 25000
Näringsrätt - Landskapsregeringens principer för näringsrätt   Näringsrätt - Landskapsregeringens principer för näringsrätt
Landskapsstyrelsens principer för behandling av tillståndsgivning gällande näringsutövning, etableringsrätt och rätt att tillhandahålla tjänster på Åland för fysiska personer som inte har åländsk hembygdsrätt eller har varit fast bosatta på Åland i fem år samt juridiska personer
Kontaktperson: Chefsjurist Sören Silverström eller kanslihandläggare Monica Lindqvist, Kansliavdelningen tel. +358 (0)18 25 000
PAF - Ansökan om penningautomatmedel   PAF - Ansökan om penningautomatmedel
Ansökningsblankett för penningautomatmedel (PAF-medel)
Kontaktperson: Budgetberedare Annelie Karlberg,
tel. +358 (0)18 25 218
Pension - Nr 1 Ansökan om ålderspension   Pension - Nr 1 Ansökan om ålderspension
Kontaktperson: Bitr.pensionshandläggare Katarina Bergman, tel. + 358 (0) 18 25 480
Pension - Nr 10 Anvisningar för att fylla i U-bilagan   Pension - Nr 10 Anvisningar för att fylla i U-bilagan
Anvisningar
Kontaktperson: Pensionshandläggare Monica Clemes, tel. + 358 (0)18 25 482
Pension - Nr 11 U-bilaga Bosättning och arbete utomlands   Pension - Nr 11 U-bilaga Bosättning och arbete utomlands
Ansökningsblankett
Kontaktperson: Pensionshandläggare Monica Clemes, tel. +358 (0)18 25 482
Pension - Nr 2 Ansökan om deltidspension   Pension - Nr 2 Ansökan om deltidspension
Ansökningsblankett för deltidspension
Kontaktperson: Pensionshandläggare Monica Clemes, tel. +358 (0)18 25482
Pension - Nr 3 Ansökan om arbetspensionsrehabilitering   Pension - Nr 3 Ansökan om arbetspensionsrehabilitering
Ansökningsblankett
Kontaktperson: Pensionshandläggare Monica Clemes, tel. + 358 (0)18 25 482
Pension - Nr 3.1 Rehabiliteringsansökan för dem som sökt rehabiliteringsstöd eller invalidpension   Pension - Nr 3.1 Rehabiliteringsansökan för dem som sökt rehabiliteringsstöd eller invalidpension
Ansökningsblankett
Kontaktperson: Pensionshandläggare Monica Clemes, tel. +358 (0)18 25 482
Pension - Nr 3.2 Rehabiliterinsplan   Pension - Nr 3.2 Rehabiliterinsplan
Blankett
Kontaktperson: Pensionshandläggare Monica Clemes, tel. +358 (0)18 25 482
Pension - Nr 4 Ansökan om sjukpension (invalidpension)   Pension - Nr 4 Ansökan om sjukpension (invalidpension)
Ansökningsblankett
Kontaktperson: Pensionshandläggare Monica Clemes, tel. + 358 (0)18 25 452
Pension - Nr 6 Ansökan, Efterlevandepension (familjepension)   Pension - Nr 6 Ansökan, Efterlevandepension (familjepension)
Ansökningsblankett
Kontaktperson: Pensionshandläggare Monica Clemes + 358 (0) 18 25 482
Pension - Nr 7 Ansökan om familjpension för barn   Pension - Nr 7 Ansökan om familjpension för barn
Ansökningsblankett
Kontaktperson: Pensionshandläggare Monica Clemes, tel. +358 (0) 18 25 482
Pension - Nr 9 Anvisningar för ansökan om pension   Pension - Nr 9 Anvisningar för ansökan om pension
Anvisningar
Kontaktperson: Pensionshandläggare Monica Clemes, tel. + 358 (0) 18 25 482. Bitr.pensionshandläggare Katarina Bergman, tel. + 358 (0) 18 25 480
Pension - Redovisningsblankett grundskollärare, anställningar   Pension - Redovisningsblankett grundskollärare, anställningar
Redovisningsblankett
Kontaktperson: Registeransvarig Anette Skogberg tel. + 358 (0)18 25 513
Pension - Redovisningsblankett grundskollärare, årslöner   Pension - Redovisningsblankett grundskollärare, årslöner
Redovisningsblankett
Kontaktperson: Registeransvarig Anette Skogberg tel. +358 (0)18 25 513
Pensionsfond - Redovisning över inbetalda pensionsavgifter och pensionspremier fr.o.m. 1 januari 2014   Pensionsfond - Redovisning över inbetalda pensionsavgifter och pensionspremier fr.o.m. 1 januari 2014
Redovisning över de till landskapet Ålands pensionsfond inbetalda pensionsavgifterna som innehållits på utbetalda löner samt arbetsgivarens pensionspremier för de utbetalda lönerna.
Kontaktperson: Fondansvarig Johan Budd tel. + 358 (0)18 25 522
Pensionsfond - Redovisning över inbetalda pensionsavgifter och pensionspremier fr.o.m. 1.1.2015   Pensionsfond - Redovisning över inbetalda pensionsavgifter och pensionspremier fr.o.m. 1.1.2015
Redovisning över de till landskapet Ålands pensionsfond inbetalda pensionsavgifterna som innehållits på utbetalda löner samt arbetsgivarens pensionspremier för de utbetalda lönerna.
Kontaktperson: Bitr.pensionshandläggare Katarina Bergman tel. 25 480
Projektledarguide.pdf   Projektledarguide.pdf
Kontaktperson: Carola Eklund
Skog - Jakt - Ansökan om rådjursjakt 2015-2017.pdf   Skog - Jakt - Ansökan om rådjursjakt 2015-2017.pdf
Ansökningsblankett för rådjursjakt 2015-2017
Kontaktperson: Jakthandläggare Roger Gustavsson, skogsbruksbyrån, tel. +358 (0)18 25 328
Skog - Jakt - Jaktarrendekontrakt   Skog - Jakt - Jaktarrendekontrakt
Jaktarrendekontrakt
Kontaktperson: Jakthandläggare Roger Gustavsson, skogsbruksbyrån, tel. +358 (0)18 25 328
Skog - Jakt - Jakttillståndsblankett.pdf   Skog - Jakt - Jakttillståndsblankett.pdf
Blankett för jakttillstånd
Kontaktperson: Jakthandläggare Roger Gustavsson, skogsbruksbyrån, tel. +358 (0) 18 25328
Skog - Jakt - Älgobservationskort 2013   Skog - Jakt - Älgobservationskort 2013
Älgobservationskort
Kontaktperson: Jakthandläggare Roger Gustavsson, skogsbruksbyrån, tel. +358 (0) 18 25328
Social - Anläggningsprojekt inom socialvården - projektplan   Social - Anläggningsprojekt inom socialvården - projektplan
Blankett för projektplan för anläggningsprojekt inom socialvården.
Kontaktperson: Byråchef tel. +358 (0)18 25 280
Social - Anläggningsprojekt inom socialvården - projektredovisning   Social - Anläggningsprojekt inom socialvården - projektredovisning
Blankett för projektredovisning inom socialvården.
Kontaktperson: Byråchef tel. +358 (0)18 25 280
Social - Anmärkning enlig lagen om klientens ställning och rättigheter inom socialvården   Social - Anmärkning enlig lagen om klientens ställning och rättigheter inom socialvården
Blankett för anmärkning enligt lagen om klientens ställning och rättigheter inom socialvården
Kontaktperson: Klientombudsman Synnöve Jordas tel. +358 (0)18 25 267
Social - Anmärkning mot vården eller bemötande   Social - Anmärkning mot vården eller bemötande
Blankett för anmärkning mot vården eller bemötande
Kontaktperson: Patientombudsman Marina Karlsson tel. +358 (0)18 25 267
Social - Barnskyddsanmälan   Social - Barnskyddsanmälan
Blankett för barnskyddsanmälan
Kontaktperson: Barnombudsman Veronica Larpes-Papadopoulou tel. +358 (0)18 25 565
Social - Barnskyddsanmälan, för anmälningspliktiga   Social - Barnskyddsanmälan, för anmälningspliktiga
Blankett för barnskyddsanmälan, för anmälningspliktiga
Kontaktperson: Barnombudsman Veronica Larpes-Papadopoulou tel. +358 (0)18 25 565
Social - Klagomal angående hälso- och sjukvård.doc   Social - Klagomal angående hälso- och sjukvård.doc
Den här ansökan kan göras elektroniskt. Använd länken högst upp på sidan för att komma till sidan med digitala formulär. /// /// /// Blankett/anvisningar för klagomål angående hälso- och sjukvården på Åland.
Kontaktperson: Patientombudsman Marina Karlsson tel. +358 (0)18 25 267
Stöd för arbetsgivares socialskyddsavgifter i skärgården   Stöd för arbetsgivares socialskyddsavgifter i skärgården
Den här ansökan kan göras elektroniskt. Använd länken högst upp på sidan för att komma till sidan med digitala formulär.
Kontaktperson: Finansieringshandläggare Johan Söderlund +358 (0)18 25299 eller finansieringshandläggare Kenneth Åkergård +358 (0)18 25281
Trafik - Ansökan om anslutning   Trafik - Ansökan om anslutning
Den här ansökan kan göras elektroniskt. Använd länken högst upp på sidan för att komma till sidan med digitala formulär.
Kontaktperson: Trafikingenjör Björn Ekblom
tfn +358 (0)18 25 161
Trafik - Ansökan om tillstånd för skyltar, vägvisare, ledningsarbeten m.m. inom trafikområde.pdf   Trafik - Ansökan om tillstånd för skyltar, vägvisare, ledningsarbeten m.m. inom trafikområde.pdf
Den här ansökan kan göras elektroniskt. Använd länken högst upp på sidan för att komma till sidan med digitala formulär. /// /// /// Ansökan om tillstånd för skyltar, vägvisare, ledningsarbeten och liknande inom trafikområde
Kontaktperson: Trafikingenjör Björn Ekblom,
tel. +358 (0)18 25 161
Trafik - Ansökan om trafiktillstånd för lastbil och buss ändrad 15.5.2014.pdf   Trafik - Ansökan om trafiktillstånd för lastbil och buss ändrad 15.5.2014.pdf
Den här ansökan kan göras elektroniskt. Använd länken högst upp på sidan för att komma till sidan med digitala formulär./// /// /// Beviljande av trafiktillstånd 165 €
Kontaktperson: Byråchef Petra Bengts,
tfn +358 (0)18 25 140
Trafik - Ansökan om trafiktillstånd för personbil, ändrad 27.5.2013.pdf   Trafik - Ansökan om trafiktillstånd för personbil, ändrad 27.5.2013.pdf
Den här ansökan kan göras elektroniskt. Använd länken högst upp på sidan för att komma till sidan med digitala formulär./// /// /// Beviljande av trafiktillstånd 165 €
Kontaktperson: Byråchef Petra Bengts,
tfn +358 (0)18 25 140
UppfoljningsblankettD projektledare utskrift.pdf   UppfoljningsblankettD projektledare utskrift.pdf
Kontaktperson: Elin Sagulin
Utsäde-anmälan om marknadsföring, import och export   Utsäde-anmälan om marknadsföring, import och export
Med marknadsföring avses försäljning eller annan överlåtelse av utsäde mot ersättning, lagring i försäljningssyfte, utbjudande till försäljning, tillhandahållande utan vederlag i kommersiellt syfte samt ställande av utsäde till förfogande, mot betalning eller gratis, på Europeiska unionens marknad för distribution eller användning inom unionen. Med import och export avses handel med utsäde från länder utanför EU
Kontaktperson: Växtskyddsinspektör Annika Hollsten tel: +358-(0)18-25293
Å10 - Ansökan om åtagande om anläggning av skyddszon   Å10 - Ansökan om åtagande om anläggning av skyddszon
Å10 - Ansökan om åtagande om anläggning av skyddszon. Villkoren hittas genom att klicka på inforutan till höger.
Kontaktperson: Thomas Svahnström
Instruktioner
Å50 - Stöd för icke produktiva investeringar   Å50 - Stöd för icke produktiva investeringar
Stöd för icke produktiva investeringar
Kontaktperson: Siv Eliasson-Myllykoski
Instruktioner
Å51 - Stöd för icke produktiva investeringar   Å51 - Stöd för icke produktiva investeringar
Stöd för icke produktiva investeringar
Kontaktperson: Siv Eliasson-Myllykoski
Instruktioner

 

 

 

 
Sök i landskapsregeringen:
  
Det här arbetar avdelningarna med.

Sök ämnesord