Budget för landskapet Åland

Nedan presenteras grundbudgeter och tilläggsbudgeter för landskapet Åland. I de fall det är "förslag till budget" är det landskapsregeringens förslag till budget. I de fall det är "budget" är det en inofficiell sammanställning där landskapsregeringens (tidigare landskapsstyrelsens) framställningar med förslag till budget har kompletterats med lagtingets beslut i enlighet med finansutskottets betänkande/betänkanden.

För att kunna se på budgeten krävs att du har Acrobat Reader installerat på din dator, klicka här för att ladda ner programmet om du inte redan har det. 

Bokslut hittar du under finansavdelningens publikationer


Budget Beskrivning
2015 2015    Budget för landskapet Åland för år 2015 inklusive bilagor
Kontaktperson: Finanschef Conny Nyholm,
tel. +358 (0)18 25 210
2015 2015    Anvisningar för verkställande av budget för år 2015
Kontaktperson: Finanschef Conny Nyholm,
+358 (0)18 25 210
2015 2015    Första tilläggsbudget för år 2015
Kontaktperson: Finanschef Conny Nyholm,
tel. +358 (0)18 25 210
2014 2014    Budget för landskapet Åland för år 2014 inklusive bilagor
Kontaktperson: Finanschef Conny Nyholm,
+358 (0)18 25 210
2014 2014    Anvisningar för verkställande av budget för år 2014
Kontaktperson: Finanschef Conny Nyholm,
+358 (0)18 25 210
2014 2014    Första tilläggsbudget för år 2014
Kontaktperson: Finanschef Conny Nyholm,
tel. +358 (0)18 25 210
2014 2014    Andra tilläggsbudget för år 2014
Kontaktperson: Finanschef Conny Nyholm,
tel. +358 (0)18 25 210
2014 2014    Tredje tilläggsbudget för år 2014
Kontaktperson: Finanschef Conny Nyholm,
tel. +358 (0)18 25 210
2013 2013    Budget för landskapet Åland för år 2013 inklusive bilagor
Kontaktperson: Finanschef Conny Nyholm,
tel. +358 (0)18 25 210
2013 2013    Anvisningar för verkställande av budget för år 2013
Kontaktperson: Finanschef Conny Nyholm,
tel. +358 (0)18 25 210
2013 2013    Första tilläggsbudget för år 2013
Kontaktperson: Finanschef Conny Nyholm,
tel. +358 (0)18 25 210
2013 2013    Andra tilläggsbudget för år 2013
Kontaktperson: Finanschef Conny Nyholm,
+358 (0)18 25 210
2012 2012    Budget för landskapet Åland för år 2012 inklusive bilagor (2,6 mb)
Kontaktperson: Finanschef Dan E Eriksson,
tel. +358 (0)18 25 210
2012 2012    Anvisningar för verkställande av budget för år 2012 (1.211 kb)
Kontaktperson: Finanschef Dan E Eriksson,
+358 (0)18 25 210
2012 2012    Första tilläggsbudget för år 2012 (636 kb)
Kontaktperson: Finanschef Dan E Eriksson,
tel. +358 (0)18 25 210
2012 2012    Andra tilläggsbudget för år 2012
Kontaktperson: Finanschef Conny Nyholm,
tel. +358 (0)18 25 210
2011 2011    Budget för landskapet Åland för år 2011 inklusive bilagor (2,5 mb)
Kontaktperson: Finanschef Dan E Eriksson,
tel. +358 (0)18 25 210
2011 2011    Anvisningar för verkställande av budgeten för år 2011 (2,0 mb)
Kontaktperson: Finanschef Dan E Eriksson,
tel. +358 (0)18 25 210
2011 2011    Första tilläggsbudget för år 2011 (246 kb)
Kontaktperson: Finanschef Dan E Eriksson,
tel. +358 (0)18 25 210
2011 2011    Andra tilläggsbudget för år 2011 (122 kb)
Kontaktperson: Finanschef Dan E Eriksson,
tel. +358 (0)18 25 210
2010 2010    Budget för landskapet Åland för år 2010 inklusive bilagor (2,1 mb)
Kontaktperson: Finanschef Dan E Eriksson,
tel. +358 (0)18 25 210
2010 2010    Direktiv för förverkligandet av landskapets budget för år 2010 (274 kb)
Kontaktperson: Finanschef Dan E Eriksson,
tel. +358 (0)18 25 210
2010 2010    Första tilläggsbudget för år 2010 (183 kb)
Kontaktperson: Finanschef Dan E Eriksson,
+358 (0)18 25 210
2010 2010    Andra tilläggsbudget för landskapet Åland (159 kb)
Kontaktperson: Finanschef Dan E Eriksson,
tel. +358 (0)18 25 210
2010 2010    Tredje tilläggsbudget för år 2010 (141 kb)
Kontaktperson: Finanschef Dan E Eriksson,
+358 (0)18 25 210
2009 2009    Budget för landskapet Åland för år 2009 inklusive bilagor (3,3 mb)
Kontaktperson: Finanschef Dan E Eriksson,
tel. +358 (0)18 25 210
2009 2009    Direktiv för förverkligandet av landskapets budget för år 2009 (173kb)
Kontaktperson: Finanschef Dan E Eriksson,
tel. +358 (0)18 25 210
2009 2009    Grafer från informationsmöte om förverkligande av budgeten för år 2009 (170 kb)
Kontaktperson: Finanschef Dan E Eriksson,
tel. +358 (0)18 25 210
2009 2009    Första tilläggsbudget för år 2009 (450 kb)
Kontaktperson: Finanschef Dan E Eriksson,
tel. +358 (0)18 25 210
2009 2009    Andra tilläggsbudget för år 2009 (165 kb)
Kontaktperson: Finanschef Dan E Eriksson,
tel. +358 (0)18 25 210
2008 2008    Budget för landskapet Åland inklusive bilagor (2,5 mb)
Kontaktperson: Finanschef Dan E Eriksson,
tel. +358 (0)18 25210
2008 2008    Direktiv för förverkligandet av landskapets budget för år 2008 (111 kb)
Kontaktperson: Finanschef Dan E Eriksson,
tel. +358 (0)18 25 210
2008 2008    Första tilläggsbudget för år 2008 (601 kb)
Kontaktperson: Finanschef Dan E Eriksson, tel. +358 (0)18 25 210
2008 2008    Andra tilläggsbudget för år 2008 (186 kb)
Kontaktperson: Finanschef Dan E Eriksson,
tel. +358 (0)18 25 210
2007 2007    Budget för landskapet Åland 2007 inklusive bilagor (4,5 mb)
Kontaktperson: Vik. finanschef Conny Nyholm,
tel. +358 (0)18 25 210
2007 2007    Direktiv för förverkligandet av landskapets budget för år 2007 (470 kb)
Kontaktperson: Vik. finanschef Conny Nyholm,
tel. +358 (0)18 25 210
2007 2007    Första tilläggsbudget för år 2007 (153 kb)
Kontaktperson: Vik. finanschef Conny Nyholm,
tel. +358 (0)18 25 210
2007 2007    Andra tilläggsbudget för år 2007 (73 kb)
Kontaktperson: Finanschef Dan E Eriksson,
tel. +358 (0)18 25 210
2007 2007    Tredje tilläggsbudget för år 2007(153 kb)
Kontaktperson: Finanschef Dan E Eriksson,
tel. +358 (0)18 25 210
2006 2006    Budget för landskapet Åland 2006 inklusive bilagor (4,6 MB)
Kontaktperson: Finanschef Dan E Eriksson,
tel. +358 (0)18 25 210
2006 2006    Direktiv för förverkligandet av landskapets budget för år 2006 (460 kb)
Kontaktperson: Finanschef Dan E Eriksson,
tel. +358 (0)18 25 210
2006 2006    Första tilläggsbudget för år 2006 (490 kb)
Kontaktperson: Finanschef Dan E Eriksson,
tel. +358 (0)18 25 210
2006 2006    Andra tilläggsbudget för år 2006 (367 kb)
Kontaktperson: Vik. finanschef Conny Nyholm,
tel. +358 (0)18 25 210
2006 2006    Tredje tilläggsbudget för år 2006 (452 kb)
Kontaktperson: Vik. finanschef Conny Nyholm,
tel. +358 (0)18 25 210
2005 2005    Budget för landskapet Åland 2005 inklusive bilagor (4,2 MB)
Kontaktperson: Finanschef Dan E Eriksson,
tel. +358 (0)18 25 210
2005 2005    Direktiv för förverkligandet av landskapets budget för år 2005 (413 kb)
Kontaktperson: Finanschef Dan E Eriksson,
tel. +358 (0)18 25 210
2005 2005    Första tilläggsbudget för år 2005 (739 kb)
Kontaktperson: Finanschef Dan E Eriksson,
tel. +358 (0)18 25 210
2005 2005    Andra tilläggsbudget för år 2005 (423 kb)
Kontaktperson: Finanschef Dan E Eriksson,
tel. +358 (0)18 25 210
2005 2005    Tredje tilläggsbudget för år 2005 (345 kb)
Kontaktperson: Finanschef Dan E Eriksson,
tel. +358 (0)18 25 210
2004 2004    Budget för landskapet Åland 2004 inklusive bilagor (2,6 MB)
2004 2004    Direktiv för förverkligandet av landskapets budget för år 2004 (82 kb)
2004 2004    Första tilläggsbudget för år 2004 (354 kb)
2004 2004    Andra tilläggsbudget för år 2004 (292 kb)
2004 2004    Tredje tilläggsbudget för år 2004 (339 kb)
Kontaktperson: Finanschef Dan E Eriksson,
tel. +358 (0)18 25 210
2003 2003    Budget för landskapet Åland 2003 inklusive bilagor (1.66 MB)
2003 2003    Direktiv för förverkligandet av landskapets budget för 2003 (86 kB)
2003 2003    Första tilläggsbudget för 2003 (78 kB)
2003 2003    Andra tilläggsbudget för 2003 (79 kb)
2003 2003    Tredje tilläggsbudget för år 2003 (51 kb)
2002 2002    Budget för landskapet Åland 2002 inklusive bilagor (1.82 MB)
2002 2002    Första tilläggsbudget för 2002 (123 kB)
2002 2002    Andra tilläggsbudget för 2002 (82 kB)
2001 2001    Budget för landskapet Åland 2001 inklusive bilagor (1.83 MB)
2001 2001    Första tilläggsbudget för 2001 (100 kB)
2001 2001    Andra tilläggsbudget för 2001 (129 kB)
2000 2000    Budget för landskapet Åland 2000 inklusive bilagor (1.45 MB)
2000 2000    Första tilläggsbudget för 2000 (110 kB)
2000 2000    Andra tilläggsbudget för 2000 (66 kB)
2000 2000    Tredje tilläggsbudget för 2000 (78 kB)

 
Sök i landskapsregeringen:
  
Det här arbetar avdelningarna med.

Sök ämnesord