Alla landskapsregeringens digitala formulär


Arbete och näringsverksamhet

Arbetsgivares socialskyddsavgifter i skärgården


Avbytarservice

 

Ax-domänen

 
Bostäder och byggande
Enbart för bankens användning.
 
 
 
 
 
 
Solfångare, solceller, solvärmehybrid eller små vindkraftverk
 
 
 
 
 
 
Ekologisk produktion
 
 
 
 
 

Fornlämningar

 

Hembygds- och näringsrätt

Ansökan om hembygdsrätt

Ansökan om näringsrätt


Hälso- och sjukvård

 

Lotterier och penninginsamlingar

Tillstånd för varulotteri

Tillstånd för penninginsamling


Natur och jakt

Anmälan om art eller biotop med skyddsvärde

Skyddsjakt på storskarv

Skyddsjakt på gråsäl

Tillstånd att hålla fridlysta djur

Tillstånd för jakt på häckningsskär


Sportdykning

Tillstånd för sportdykning


Trafik och väg

Tillstånd för väganslutning

Tillstånd för arbete eller åtgärder inom vägområde
Busshållplats, dispens, rastplats/parkering, skylt/vägvisare, VA, optofiber, vägavstängning, vägbelysning, väntkur/busskur, värmekulvert eller annan åtgärd/arbete.

Tillstånd för specialtransporter

Trafiktillstånd för personbil

Trafiktillstånd för lastbil eller buss

 
Sök i landskapsregeringen:
  
Det här arbetar avdelningarna med.

Sök ämnesord