Fastighetsbyrån
Informationsbrev 1/2014

Landskapsregeringen avser att bilda ett fastighetsverk för förvaltning av landskapets fastigheter och byggnader. Lagtinget har fattat beslut om detta i samband med fastställandet av budgeten för 2014, läs närmare på sidorna 12 och 19 i budgeten. I samband med bildandet av fastighetsverket kommer byggnadsbyrån att avskaffas och fastighetsförvaltningen överförs till fastighetsverket.

Preliminär tidtabell:

2014 planering av fastighetsverkets uppbyggnad, resursbehov m.m.

2015 fastighetsverket ”provkörs” som om det skulle finnas till men ingår som en enhet i finansavdelningen

2016 fastighetsverket etableras i juridiskt hänseende, egen lag, styrelse, direktör (jfr med Posten Åland innan det blev aktiebolag).

Arbetet leds av byggnadsbyrån med stöd av en referensgrupp bestående av: Dan E Eriksson (o), Katarina Dahlman, Leif Franzell, Ida Hellgren, Edvard Johansson, Ralf Lundberg och Viveca Löndahl. Som projektchef fungerar t.f. överinspektör Sten Eriksson (från 1.4. byråchef för byggnadsbyrån) och som sakkunnig Göran Frantzén.

Den stora skillnaden mellan budget 2014 och 2015 består i att verksamhetsidkaren blir hyresgäst i byggnaden och betalar en hyra till fastighetsverket. I hyran ingår de nuvarande driftkostnaderna och dessutom kapitalkostnaderna, som inte belastat förvaltningsgrenarnas verksamhet tidigare. För år 2015 kommer varje hyresgäst att tilldelas en beräknad hyra och ett lika stort belopp som anslag för att kunna betala hyran. Under år 2015/2016 kommer hyrorna att fingranskas för att skapa underlag för långsiktiga hyresavtal.

Till fastighetsverket övergår:

- all fast egendom

- samtliga byggnader

- arrendeavtal, hyresavtal för fastigheter samt övriga typer av nyttjanderätter

- all lösöre som används för fastigheternas drift och skötsel

- fastigheternas driftpersonal (inte vaktmästare och städpersonal)

- betalningsansvaret för samtliga fastighetsrelaterade kostnader

 
Sök i landskapsregeringen:
  
Det här arbetar avdelningarna med.

Sök ämnesord