Kontaktuppgifter Finansavdelningen
 
På hemsidan skrivs e-post adresserna ut som fornamn.efternamn[at]regeringen.ax för att undvika onödig skräppost. Innan du skickar iväg eposten måste [at] ändras till @.
 
FAKTURERINGSUPPGIFTER
 
 
E-fakturor sänder ni till oss på följande adress:
E-fakturaadress: FI8720323800001432
Operatör: Nordea
Förmedlarens kod: NDEAFIHH
 
 
Vi tar även emot pdf-fakturor (sänds till adressen
faktura[at]regeringen.ax) samt pappersfakturor.
 
Alla fakturor ska vara försedda med adressen:
Ålands landskapsregering
Avdelningens/Myndighetens/Skolans namn
PB 2050
AX-22111 MARIEHAMN
 
Alla fakturor ska vara försedda med flödesreferens
Flödesreferensen ska anges av den person som för Ålands landskapsregerings räkning beställer varan/tjänsten.
Detaljerad information om fakturor till Ålands landskapsregering kan du läsa här.
 
ALLMÄNNA BYRÅN
Tel. +358 (0)18 25 211
finansavd[at]regeringen.ax
 
Finanschef Conny Nyholm, tel. +358 (0)18 25 210
conny.nyholm[at]regeringen.ax
 
Biträdande finanschef Runa Tufvesson, tel. +358 (0)18 25 306
 
Avdelningsjurist Ida Hellgren, tel. +358 (0)18 25 231
ida.hellgren[at]regeringen.ax
 
Finanscontroller Bodil Karlsson, tel. +358 (0)18 25 220
 
Budgetplanerare Robert Lindblom, tel. +358 (0)18 25 213
 
Budget- och finansieringshandläggare Annelie Karlberg,
tel. +358 (0)18 218
 
Upphandlingsjurist Janina Reitz, tel. +358 (0)457 3450 325
janina.reitz[at]regeringen.ax
 
Upphandlingsjurist Maud Hansen, tel. +358 (0)18 25 305
 
Ronny Lundström, tel. +358 (0)18 25 224
ronny.lundstrom[at]regeringen.ax
 
IT-support
Tel. +358 (0)18 25 400
itsupport[at]regeringen.ax

REDOVISNINGSBYRÅN
Tel. +358 (0)18 25 212
redovisningsbyran[at]regeringen.ax

Redovisningschef Susanna Mattsson, tel. +358 (0)18 25 212
susanna.mattsson[at]regeringen.ax

Lönekontoret har telefontid vardagar 9-12
Tel. +358 (0)18 25 000
lonekontoret[at]regeringen.ax

Ledande lönebokförare Gun Mattsson, tel. +358 (0)18 25 227
gun.mattsson[at]regeringen.ax
 
AVTALS- OCH PENSIONSBYRÅN
Avtalschef Tiina Robertsson, tel. +358 (0)18 25 505
 
Bitr. avtalschef Siv Tennström, tel. +358 (0)18 25 484
siv.tennstrom[at]regeringen.ax
 
Avtalssekreterare Hanna Dahlén, tel. +358 (0)18 25 485
hanna.dahlen[at]regeringen.ax
Arbetstid 12.00 - 16.15

Pensionshandläggare Monica Clemes, tel. +358 (0)18 25 482
monica.clemes[at]regeringen.ax
 
Bitr. pensionshandläggare Katarina Bergman,
tel. +358 (0)18 25 480
 
Registeransvarig Anette Skogberg, tel. +358 (0)18 25 513
--------------------------------------------------------------------------------

OBS! Kontakt med enskilda tjänstemän via e-post fås genom fornamn.efternamn[at]regeringen.ax
 
 
Sök i landskapsregeringen:
  
Det här arbetar avdelningarna med.

Sök ämnesord