Publikationer från finansavdelningen

Sortering: 
Upplagd Publikation
18.10.2007  Finans  - Parlamentariska skattekommitténs betänkande Finans - Parlamentariska skattekommitténs betänkande
Kontaktperson: Avdelningsjurist,
tel. +358 (0)18 25 231
 
10.02.2015  Finans - Avtals- och pensionsbyrån informerar 2015 Finans - Avtals- och pensionsbyrån informerar 2015
information om resekostnader 2015
Kontaktperson: Bitr. avtalschef Siv Tennström
 
08.02.2013  Finans - Betänkande från arbetsgruppen för att utreda behovet av att ändra avräkningsgrunden för landskapet Åland Finans - Betänkande från arbetsgruppen för att utreda behovet av att ändra avräkningsgrunden för landskapet Åland
Arbetsgruppen för att utreda behovet av att ändra avräkningsgrunden för landskapet Åland har avgivit ett betänkande.
Kontaktperson: Förvaltnings- och utvecklingschef Dan E Eriksson,
tel. +358 (0)18 25 170
 
09.11.2004  Finans - Det skattefinansiella utjämningssystemet mellan landskapet Åland och staten: 1990-talets erfarenheter Finans - Det skattefinansiella utjämningssystemet mellan landskapet Åland och staten: 1990-talets erfarenheter
Kontaktperson: Finanschef Dan E Eriksson,
tel. +358 (0)18 25 210
 
09.11.2012  Finans - Digital agenda för landskapet Åland Finans - Digital agenda för landskapet Åland
Landskapsregeringen har antagit den digitala angendan för landskapet Åland den 5 november 2012.
Kontaktperson: Finanschef Conny Nyholm,
tel. +358 (0)18 25 306
 
09.01.2007  Finans - Förstudie om utvecklande och finansiering av den kommunala välfärdsservicen - slutrapport Finans - Förstudie om utvecklande och finansiering av den kommunala välfärdsservicen - slutrapport
Kontaktperson: Bitr. finanschef Conny Nyholm,
tel. +358 (0)18 25 306
 
17.02.2010  Finans - Handbok om landskapets upphandling Finans - Handbok om landskapets upphandling
Komplement till landskapsregeringens beslut gällande vissa upphandlingar. Gäller upphandlingar som påbörjats den 1 januari 2010 eller därefter. Uppdaterad enligt landskapsregeringens beslut från den 11.2.2010.
Kontaktperson: Upphandlingsjurist Maud Hansen,
tel. +358 (0)18 25 305
 
07.02.2013  Finans - Kollektivavtal - JHL Finans - Kollektivavtal - JHL
Kontaktperson: Biträdande avtalschef Siv Tennström
 
30.04.2015  Finans - Kollektivavtal för befälhavare 1.4.2014 - 31.3.2017 Finans - Kollektivavtal för befälhavare 1.4.2014 - 31.3.2017
Kontaktperson: Avtalschef Tiina Robertsson
 
06.05.2015  Finans - Kollektivavtal för manskap 1.3.2014 - 28.2.2017 Finans - Kollektivavtal för manskap 1.3.2014 - 28.2.2017
Kontaktperson: Avtalschef Tiina Robertsson
 
30.04.2015  Finans - Kollektivavtal för maskinchefer 1.4.2014 - 31.3.2017 Finans - Kollektivavtal för maskinchefer 1.4.2014 - 31.3.2017
Kontaktperson: Avtalschef Tiina Robertsson
 
30.04.2015  Finans - Kollektivavtal för styrmän 1.4.2015 - 31.3.2017 Finans - Kollektivavtal för styrmän 1.4.2015 - 31.3.2017
Kontaktperson: Avtalschef Tiina Robertsson
 
01.04.2015  Finans - Kompletterande provräkning för kommunernas socialtjänst år 2013 Finans - Kompletterande provräkning för kommunernas socialtjänst år 2013
Uppdatering av ÅSUB rapport 2014:4.
Kontaktperson: Bitr. finanschef Runa Tufvesson,
tel. +358 (0)18 25 306
 
19.04.2004  Finans - Landskapet Ålands pensionsfonds bokslut 2003 Finans - Landskapet Ålands pensionsfonds bokslut 2003
Kontaktperson: Fondadministratör Johan Budd,
tel. +358 (0)18 25 522
 
29.03.2005  Finans - Landskapet Ålands pensionsfonds bokslut 2004 Finans - Landskapet Ålands pensionsfonds bokslut 2004
Kontaktperson: Fondadministratör Johan Budd,
tel. +358 (0)18 25 522
 
30.03.2006  Finans - Landskapet Ålands pensionsfonds bokslut 2005 Finans - Landskapet Ålands pensionsfonds bokslut 2005
Kontaktperson: Fondadministratör Johan Budd, tel. +358 (0)18 25 522
 
30.03.2007  Finans - Landskapet Ålands pensionsfonds bokslut 2006 Finans - Landskapet Ålands pensionsfonds bokslut 2006
Kontaktperson: Fondadministratör Johan Budd, tel. +358 (0)18 25 522
 
08.04.2008  Finans - Landskapet Ålands pensionsfonds bokslut 2007 Finans - Landskapet Ålands pensionsfonds bokslut 2007
Kontaktperson: Fondansvarig Johan Budd, tel. +358 (0)18 25 522
 
07.04.2009  Finans - Landskapet Ålands pensionsfonds bokslut 2008 Finans - Landskapet Ålands pensionsfonds bokslut 2008
Kontaktperson: Fondansvarig Johan Budd, tel. +358(0)18 25 522
 
31.03.2010  Finans - Landskapet Ålands pensionsfonds bokslut 2009 Finans - Landskapet Ålands pensionsfonds bokslut 2009
Kontaktperson: Fondansvarig Johan Budd, tel. +358(0)18 25 522
 
07.04.2011  Finans - Landskapet Ålands pensionsfonds bokslut 2010 Finans - Landskapet Ålands pensionsfonds bokslut 2010
Landskapsregeringen fastställde bokslutet för år 2010 den 5 april 2011.
Kontaktperson: Fondansvarig Johan Budd,
tel. +358 (0)18 25 522
 
05.04.2012  Finans - Landskapet Ålands pensionsfonds bokslut 2011 Finans - Landskapet Ålands pensionsfonds bokslut 2011
Landskapsregeringen fastställde bokslutet för år 2011 den 5 april 2012.
Kontaktperson: Fondansvarig Johan Budd,
tel. +358 (0)18 25 522
 
04.04.2013  Finans - Landskapet Ålands pensionsfonds bokslut 2012 Finans - Landskapet Ålands pensionsfonds bokslut 2012
Landskapsregeringen fastställde bokslutet för år 2012 den 4 april 2013.
Kontaktperson: Fondansvarig Johan Budd,
+358 (0)18 25 522
 
03.04.2014  Finans - Landskapet Ålands pensionsfonds bokslut 2013 Finans - Landskapet Ålands pensionsfonds bokslut 2013
Landskapsregeringen fastställde bokslutet för år 2013 den 3 april 2014.
Kontaktperson: Fondansvarig Johan Budd,
+358 (0)18 25 522
 
08.04.2015  Finans - Landskapet Ålands pensionsfonds bokslut_2014.pdf Finans - Landskapet Ålands pensionsfonds bokslut_2014.pdf
Landskapsregeringen fastställde bokslutet för år 2014 den 2 april 2015.
Kontaktperson: Fondansvarig Johan Budd,
tel. +358 (0)18 25 522
 
16.09.2010  Finans - Mellanrapport från arbets-/referensgruppen för nykommunalskattelag.pdf Finans - Mellanrapport från arbets-/referensgruppen för nykommunalskattelag.pdf
Kommunskattegruppen överlämnar en mellanrapport om en översyn av den åländska kommunalskattelagen.
Kontaktperson: Avdelningsjurist,
tel. +358 (0)18 25 231
 
04.06.2009  Finans - Principer för evenemangsbidrag Finans - Principer för evenemangsbidrag
Landskapsregeringens beslut den 4.6.2009.
Kontaktperson: Budgetberedare Annelie Karlberg,
tel. +358 (0)18 25 218
 
06.04.2006  Finans - Skattegruppens slutrapport 2006 Finans - Skattegruppens slutrapport 2006
Kontaktperson: Avdelningsjurist,
tel. +358 (0)18 25 231
 
16.09.2010  Finans - SWOT-analys av den åländska kommunalskattelagen.pdf Finans - SWOT-analys av den åländska kommunalskattelagen.pdf
Kommunskattegruppen överlämnar en mellanrapport om en översyn av den åländska kommunalskattelagen
Kontaktperson: Avdelningsjurist,
tel. +358 (0)18 25 231
 
07.10.2014  Finans - Tjänstekollektivavtal för ÅHS 5.9.2014 Finans - Tjänstekollektivavtal för ÅHS 5.9.2014
Kontaktperson: Avtals- och pensionsbyrån Siv Tennström
 
24.03.2015  Finans - Tjänstekollektivavtalet Finans - Tjänstekollektivavtalet
tjänstekollektivavtal
Kontaktperson: Siv Tennström bitr.avtalschef, tel 25848
 
02.09.2013  Finans - Undervisningssektorns tjänstekollektivavtal 19.6.2013 Finans - Undervisningssektorns tjänstekollektivavtal 19.6.2013
Kontaktperson: Bitr. avtalschef Siv Tennström
 
28.01.2015  Finans - Utvärdering av landskapsandelssystemet för perioden 2008-2013 Finans - Utvärdering av landskapsandelssystemet för perioden 2008-2013
Kontaktperson: Utredare Robert Lönnqvist, bitr. finanschef Runa Tufvesson
 
24.03.2005  Finans - Ålands landskapsregerings bokslut 2004 Finans - Ålands landskapsregerings bokslut 2004
Landskapsregeringen fastställde bokslutet för år 2004 den 24 mars 2005.
Kontaktperson: Landskapskamrer Börje Jansson, tel. +358 (0)18 25 212
 
30.03.2006  Finans - Ålands landskapsregerings bokslut 2005 Finans - Ålands landskapsregerings bokslut 2005
Landskapsregeringen fastställde bokslutet för år 2005 den 30 mars 2006.
Kontaktperson: Landskapskamrer Börje Jansson, tel. +358 (0)18 25 212
 
19.04.2007  Finans - Ålands landskapsregerings bokslut 2006 Finans - Ålands landskapsregerings bokslut 2006
Landskapsregeringen fastställde bokslutet för år 2006 den 29 mars 2007.
Kontaktperson: Landskapskamrer Börje Jansson, tel. +358 (0)18 25 212
 
08.04.2008  Finans - Ålands landskapsregerings bokslut 2007 Finans - Ålands landskapsregerings bokslut 2007
Landskapsregeringen fastställde bokslutet för år 2007 den 28 mars 2008.
Kontaktperson: Landskapskamrer Börje Jansson, tel. +358 (0)18 25 212
 
04.05.2009  Finans - Ålands landskapsregerings bokslut 2008 Finans - Ålands landskapsregerings bokslut 2008
Landskapsregeringen fastställde bokslutet för år 2008 den 16 april 2009.
Kontaktperson: Landskapskamrer Börje Jansson, tel. +358 (0)18 25 212
 
09.04.2010  Finans - Ålands landskapsregerings bokslut 2009 Finans - Ålands landskapsregerings bokslut 2009
Landskapsregeringen fastställde bokslutet för år 2009 den 30 mars 2010.
Kontaktperson: Landskapskamrer Börje Jansson, tel. +358 (0)18 25 212
 
04.05.2011  Finans - Ålands landskapsregerings bokslut för år 2010 Finans - Ålands landskapsregerings bokslut för år 2010
Landskapsregeringen fastställde bokslutet för år 2010 den 5 april 2011. Rättelse fastställd den 27 april 2011.
Kontaktperson: Landskapskamrer Börje Jansson,
tel. +358 (0)18 25 212
 
05.04.2012  Finans - Ålands landskapsregerings bokslut för år 2011 Finans - Ålands landskapsregerings bokslut för år 2011
Landskapsregeringen fastställde bokslutet för år 2011 den 5 april 2012.
Kontaktperson: Landskapskamrer Börje Jansson,
tel. +358 (0)18 25 212
 
04.04.2013  Finans - Ålands landskapsregerings bokslut för år 2012 Finans - Ålands landskapsregerings bokslut för år 2012
Landskapsregeringen fastställde bokslutet för år 2012 den 4 april 2013. Rättelse fastställd den 7 maj 2013.
Kontaktperson: Landskapskamrer Börje Jansson
tel. +358 (0)18 25 212
 
03.04.2014  Finans - Ålands landskapsregerings bokslut för år 2013 Finans - Ålands landskapsregerings bokslut för år 2013
Landskapsregeringen fastställde bokslutet för år 2013 den 3 april 2014.
Kontaktperson: Redovisningschef Susanna Mattsson,
+358 (0)18 25 212
 
25.03.2004  Finans - Ålands landskapsstyrelses bokslut 2003 Finans - Ålands landskapsstyrelses bokslut 2003
Landskapsstyrelsen fastställde bokslutet för år 2003 den 25 mars 2004.
Kontaktperson: Landskapskamrer Börje Jansson,
tel. +358 (0)18 25 212
 
22.08.2014  Finans - Årsarbetstidsavtal för lärare 18.8.2014 Finans - Årsarbetstidsavtal för lärare 18.8.2014
Kontaktperson: Avtals- och pensionsbyrån Siv Tennström
 
20.05.2015  Finans - Årsredovisning 2014 Finans - Årsredovisning 2014
Landskapet Ålands förvaltning och ekonomi Landskapsregeringen fastställde årsredovisningen för år 2014 den 20 maj 2015.
Kontaktperson: Redovisningschef Susanna Mattsson, tel. +358 (0)18 25 212
 
11.05.2015  Finans - Ägarpolicy och riktlinjer för landskapsägda bolag och penningautomatföreningen Finans - Ägarpolicy och riktlinjer för landskapsägda bolag och penningautomatföreningen
Landskapsregeringen har den 7 maj 2015 antagit ägarpolicy och riktlinjer för landskapsägda bolag och penningautomatföreningen.
Kontaktperson: Avdelningsjurist Ida Hellgren,
tel. +358 (0)18 25 231
 
06.05.2014  Finans – Avtals- och pensionsbyrån informerar 2014 Finans – Avtals- och pensionsbyrån informerar 2014
Kontaktperson: Bitr. avtalschef Siv Tennström
 
12.03.2014  Finans – Årsarbetstidsavtal för lärare – tillämpningsanvisningar 7.2.2014 Finans – Årsarbetstidsavtal för lärare – tillämpningsanvisningar 7.2.2014
Kontaktperson: Avtals- och pensionsbyrån
 
18.06.2014  Finansieringsmodell-kst-rapp_slutlig_korr.pdf Finansieringsmodell-kst-rapp_slutlig_korr.pdf
ÅSUB har haft i uppdrag av landskapsregeringen att göra uppföljningsanalyser i anslutning till färdigställandet av förslaget om Kommunernas socialtjänst (KST). Uppdraget omfattade bland annat att analysera kompletterande modeller för hur den solidariska kostnadsfördelningen kan förverkligas och hur landskapsandelssystemet kan anpassas till KST. Dessutom skulle ÅSUB ta fram exempel på hur ett övergångssystem till den nya finansieringsmodellen kan utformas.
Kontaktperson: Bitr. finanschef Runa Tufvesson
tel. +358 (0)18 25 306
 

 
Sök i landskapsregeringen:
  
Det här arbetar avdelningarna med.

Sök ämnesord