Ålands landskapsregerings grafiska profil

Ålands landskapsregering har sammanställt en grafisk manual.
Den grafiska manualen ska vara ett hjälpmedel att profilera Ålands landskapsregering. Den ska ge referensramar för medarbetare, reklam- och annonsbyråer, media m.fl. för att profilera verksamheten så ingen tvekan uppstår vem som är avsändaren.

Användandet ska förhindra godtycklighet och otydligt framställande av dokument, trycksaker, annonsering, broschyrer, visitkort och annat material som strävar till att presentera Ålands landskapsregering som EN förvaltning. I den grafiska manualen finns landskapsregeringens logon och instruktioner hur den skall användas, färganvisningar mm. Nedan finns den grafiska manualen i sin helhet i pdf-format
Grafisk_manual_2008.pdf Grafisk_manual_2008.pdf

 

Ålands landskapsregerings logo

Logon sparade i jpeg 
Logon i fyrfärg och svartvitt sparade i jpeg

Logon sparade i gif
Logon i fyrfärg sparade i gif

Logon sparade i tif
regeringen_cmyk.tif Huvudlogo i fyrfärg (tif)
regeringen_svartvit.tif Huvudlogo i svartvitt (tif)
regeringen_cent_cmyk.tif Enspalts logo i fyrfärg (tif)
regeringen_cent_svvit.tif Enspaltslogo i svartvitt (tif)

Logon sparade i eps
regeringen_PMS_bestr.eps Huvudlogo i fyrfärg (eps-format)
regeringen_svartvit.eps Huvudlogo i svartvitt (eps-format)
regeringen_cent_cmyk.eps Enspalts logo i fyrfärg (eps-format)
regeringen_cent_svvit.eps Enspalts logo i svartvitt (eps-format)