Integration – delaktighet och inkludering

Det övergripande målet för den åländska integrationspolitiken är att alla kvinnor, män, flickor och pojkar ska ha samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter på alla områden i livet. Åland ska vara ett inkluderande samhälle där alla garanteras en likvärdig behandling. De inflyttades levnadsförhållanden ska på centrala delområden (inkomst, utbildning, sysselsättning och deltagande) vara på samma nivå som den övriga befolkningens.


Landskapslagen om främjande av integration (ÅFS 2012:74) trädde i kraft 1 januari 2013 och kompletteras av tillämpningsanvisningar som trädde i kraft den 24 januari 2013.

Landskapslagen om främjande av integration

Tillämpningsanvisningar


Fokusområden för integrationspolitiken under perioden 2012-15 är tillgång till det svenska språket, utbildning, förvärvsarbete och sysselsättning, stöd till invandrarflickor och – pojkar och deras familjer, främjande av positiva attityder och nolltolerans mot rasism. En av målsättningarna med det praktiska arbetet är att öka och bredda den utåtriktade verksamheten.

Landskapsregeringens program för integrationsfrämjande

 

 
Kontakt
Integrationssamordnare/Språkrådets sekreterare Kathi Salokoski,
tel. +358 (0)18 25 556/ +358 (0)457 344 7494
 
Sök i landskapsregeringen:
  
Det här arbetar avdelningarna med.

Sök ämnesord