Internationellt samarbete
 
 
Baltic Islands Network www.b7.org 
 
The Conference of Peripheral Maritime Regions www.cpmr.org
 
EU-Regionkommittén www.cor.europa.eu
 
Nordiska rådet och Nordiska ministerrådet www.norden.org
 
Helsingfors kommissionen för havsmiljö www.helcom.fi
 
* * *
 
Invigning av utställningen "Åland Islands Solution - A Precedent for Sucessful International Disputes Settlement" i New York, läs mer om utställningen här!
 
Sök i landskapsregeringen:
  
Det här arbetar avdelningarna med.

Sök ämnesord