Enheten för Europarätt
och externa frågor

 
©European Parliament
 

 

Aktuellt

Gå direkt till
 
 1995 blev Finland med Åland medlem av Europeiska gemenskapen. Medlemskapet har gett nya uppgifter till den åländska förvaltningen.

I anslutning till kansliavdelningens allmänna byrå har EU-enheten, enheten för Europarätt och externa frågor, grundats.

 EU-enheten samordnar landskapsregeringens agerande inom den Europeiska unionen och

 • Ansvarar för att alla EU-dokument delas ut till de 6 avdelningarna på landskapsregeringen och organiserar dokumentflödet för att öka överskådligheten
 • Hjälper till vid ärendehantering och följer upp utförda åtgärder
 • Skapar kontakter och uppmärksammar åländska intressen
 • Fungerar som landskapsregeringens stöd i EU-frågor
 • Arbetar med att öka Ålands möjligheter till inflytande i EU-frågor
  Enheten ingår i kansliavdelningen, allmänna byrån.
   

  Kontaktinformation
  Ålands landskapsregering
  Enheten för Europarätt och externa frågor
  PB 1060
  AX-22111 MARIEHAMN

 

 
E-post till enheten: maileu[at]regeringen.ax
 
Michaela Slotte, Europarättschef
Tel. +358 (0)18 25193
 
Anna-Lena Sjöberg, EU-sakkunnig
Tel. +358 (0)18 25103
 
Emma Lundberg, EU-beredare
Tel. +358 (0)18 25104
E-post: emma.lundberg[at]regeringen.ax
 
Pamela Baarman, vik. EU-beredare
Tel. +358 (0)18 25 104
 
Jennika Kullman, tillf. EU-beredare
Tel. +358 (0)18 25 186
Julia Lindholm, specialrådgivare i Bryssel
E-post: julia.lindholm[at]formin.fi
Tel. +32-2-28 78 459, +32-476-94 35 29
Fax +32-2-28 78 575
Adress:
Représentation Permanente de la Finlande Auprès de lU.E.
Avenue de Cortenbergh, 80
1000 Brussels
- informerar landskapsregeringen om arbetet vid EU:s institutioner
 
 
 
Sök i landskapsregeringen:
  
Det här arbetar avdelningarna med.

Sök ämnesord