Ålandskontoret i Helsingfors

 

Ålandskontoret är Ålands landskapsregerings informationskontor i Helsingfors.

 

 

 

 

Kontaktuppgifter:

Ålandskontoret

Georgsgatan 9 A 4

FIN-00120 HELSINGFORS

Fax: +358-(0)9-605280

 

Informationssekreterare Britt Inger Wahe

Tfn: +358-(0)9-605926

e-post: brittinger.wahe@alandskontoret.fi

 

Byråsekreterare Maija Nunez

Tfn: +358-(0)9-676581

e-post: maija.nunez@alandskontoret.fi

 

     

 

           

 

 
Sök i landskapsregeringen:
  
Det här arbetar avdelningarna med.

Sök ämnesord