Välkommen till
Personalenheten

Personalenheten är en stab som bistår chefer och personal inom landskapförvaltningen i olika personalfrågor.
 
Personalenheten har följande arbetsuppgifter:
  • utveckla, samordna och följa upp landskapsregeringens personalpolitik
  • stöda chefer i rollen som arbetsgivare
  • verka som stödjande funktion och rådgivare inom det personaladministrativa området
  • samordna samarbetet mellan personal och arbetsgivare
  • ansvara för personalbokslut, matrikel, kompetensutveckling, arbetsmiljö, den personalpolitiska jämställdhetsplaneringen, företagshälsovård, olycksfallsförsäkringar och friskvård

På personalenheten arbetar:

Personalchef Terese Åsgård
 
Tel.nr: +358 18 25555
Fax.nr: +358 18 19155
 
 
 
Personalsekreterare Sarah Holmberg
 
Sarah Holmberg är moderskapsledig och vikarieras av Pia Schauman-Hansén
 
 
Tel.nr: +358 18 25192
Fax.nr: +358 18 19155
 
 

 
 
Sök i landskapsregeringen:
  
Det här arbetar avdelningarna med.

Sök ämnesord