Polisärenden
 
Camilla Hägglund  svarar för polisärenden och för den övergripande laglighetskontrollen, strategisk planering av polisens verksamhet
samt lagberedning som rör polisverksamheten.
Jurist Camilla Hägglund
Tel. +358 (0)18 25 575
E-post: camilla.hagglund[at]regeringen.ax
 
 
 
Länkar
 
Sök i landskapsregeringen:
  
Det här arbetar avdelningarna med.

Sök ämnesord