ÅLÄNDSK LAGSTIFTNING
Vill du prenumerera på Ålands författningssamling gå in på sidan Prenumerera på Ålands författningssamling och beställ din prenumeration. Då får du ett e-post meddelande när nya författningar läggs ut.

Ålands författningssamling (pdf-format)

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015


Ålands lagsamling utges i bokform vart fjärde år. Lagsamlingen innehåller de mest väsentliga författningarna som utgivits i ÅFS. Den senaste utgåvan är från år 2012 (uppdaterad, t.o.m ÅFS nr 2012/12). Lagsamlingen finns i en bearbetad elektronisk version i pdf-format och kan laddas ner här:

Ålands lagsamling 2012 uppdelad enligt ämnesområde

 
 
Det här faktabladet är ett komplement till Ålands lagsamling. Hänvisningar till lagtingshandlingar och EU-rättsakter som finns för gällande lagstiftning har samlats här. Förarbetslistan är uppdaterad till och med ÅFS 2012/12.
 
 
Tillhandahållaren tar inget ansvar för eventuella fel i materialet. Brukare som uppmärksammar fel i lagsamlingen ombedes kontakta oss per e-post: lagboken[at]regeringen.ax.

Fullständig och riktig kunskap om de författningar som utgivits i ÅFS kan erhållas endast genom att ta del av ÅFS i pappersform. I pappersform kan ÅFS köpas t. ex. genom registratorskontoret vid Ålands landskapsregering.

Remissdokument
Här finns aktuella remisser.

 
Sök i landskapsregeringen:
  
Det här arbetar avdelningarna med.

Sök ämnesord


Ålands lagting
Åländsk lagstiftning